Duchowość człowieka

Czas powstania konspektów:
Wiosna 2006 roku
Miejsce pierwszych rekolekcji:
Babice, diecezja gliwicka
Miejsce powstania konspektów:
Archidiecezja katowicka
Grupa docelowa:
Oaza parafialna, od preoazy do formacji przed III st.
Opis rekolekcji:
Rekolekcje parafialne organizowane przez lokalną diakonie mające na celu integrację i zwiększenie świadomości odpowiedzialności za swoją wspólnotę. Odbywające się w czasie Wielkiego Postu co uzasadnia temat. Celem diakoni było podprowadzenie uczestników pod Sakrament Pokuty i Pojednania.

Spis konspektów spotkań w grupach