Spotkanie 1. - Wolność

Wprowadzenie dla animatora

Treści tego spotkania są kluczowe dla celów dalszej merytoryki rekolekcji. Prawidłowe przeprowadzenie spotkania umożliwi uczestnikom wejście w rekolekcje od razu - będą zmuszeni do myślenia. Proponuję dokładnie przeanalizować konspekt pod kątem swojej grupy- czy któreś pytania mogą okazać się za trudne, może coś jest zbyt trywialne- tutaj liczę na swego rodzaju „instynkt animatorski”. Przeprowadzenie spotkania „z biegu” bez analizy konspektu może być dość problematyczne stąd dobre przygotowanie jest kluczem do prowadzenia spotkania. Zamieszczone zostały dwa istotne fragmenty z Biblii – proponuję przemodlenie ich w takcie Namiotu Spotkania. Wynika to z faktu, że słowa, która wypowiadamy muszą być żywe, musi być zauważalne to, że to o czym mówimy jest naszą drogą życia bądź celem do którego zmierzamy. Jednocześnie nie należy bad się wypowiadania swoich słabszych stron- radzę wystrzegać się postawy „animatora idealnego”. To postawa animatora jest podstawowym czynnikiem to otwierania się grupy.

Modlitwa

Animator musi wiedzieć ile może potrwać spotkanie - w zależności od tego musi ocenić długość modlitwy, bo czasu nie ma za dużo ;))

Zapoznanie

Pozostawiam to w gestii animatora, może to być na zasadzie pytać zapoznawczych, a może to być jakaś zabawa. Tu także można przedstawić zasady pracy w grupach i tego typu sprawy organizacyjne.

Wstęp do treści czysto merytorycznych

Tutaj animator nie może przegapić tego momentu - musi być to mocne wejście w spotkanie. Bez tego przeprowadzenie spotkania może okazać się mało efektywne.

CEL: Ukazanie problemu wolności

Puszczenie piosenki Marka Grechuty pt. Wolność (Jeżeli nie ma możliwości puszczenie to praca na samym tekście.)

Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest
Jak płynie sobie, aż po nieba kres.
Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz
A z lotu ptaka już nie widać róż.

Bo wolność - to nie cel lecz szansa by
Spełnić najpiękniejsze sny, marzenia.
Wolność - to ta najjaśniejsza z gwiazd
Promyk słońca w gęsty las, nadzieja.

Wolność to skrzypce z których dźwięków cud
Potrafi wyczarować mistrza trud.
Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz
To słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz.

Bo wolność - to wśród mądrych ludzi żyć
Widzieć dobroć w oczach ich i szczęście.
Wolność - to wśród życia gór i chmur
Poprzez każdy bór i mur znać przejście.

Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew
Które pną się w słońce każda w swoją stronę.
Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech
Którzy wolność swą zdobyli na obronę -

Zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłość
Spokoju, szczęścia, zdrowia i godności.
Wolność to diament do oszlifowania
A zabłyśnie blaskiem nie do opisania.

Wolność to także i odporność serc
By na złą drogę nie próbować zejść.
Bo są i tacy, którzy w wolności cud
Potrafią wmieszać swoich sprawek bród.

A wolność - to królestwo dobrych slow,
mądrych myśli, pięknych snów,
to wiara w ludzi.
Wolność - ją wymyślił dla nas Bóg
aby człowiek wreszcie mógł
w niebie się zbudzić.

—Marek Grechuta – Wolność

 • Czy domyślacie się o czym będziemy rozmawiać na tym spotkaniu?
 • Czy jakiś fragment piosenki szczególnie wam się spodobał?
 • Jak rozumiecie słowa: „Gdy widzisz ptaka w locie jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz - niebo bywa pełne wichrów i burz a z lotu ptaka już nie widad róż.”?
 • Jak rozumiecie słowa: „Wolność to diament do oszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania.”?
 • Jak rozumiecie słowa: „Wolność to także i odporność serc by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmieszać swoich sprawek bród.”?
 • Czy uważacie, że jesteście wolni?
 • Jak myślicie - czy wolność którą znacie jest tą samą wolnością o której przed chwilą słyszeliśmy? (Tutaj płynnie przechodzimy do kolejnego punktu zadając następne pytanie)

Właściwa merytoryka

CEL: Właściwe pojmowanie słowa wolność oraz rozbudzanie pragnienia dążenia do prawdziwej wolności, która może zostać osiągnięta dzięki prawdzie, a ta jest w Chrystusie.

 • Jak byście zdefiniowali słowo wolność?

Definicje wolności:

 1. Wolność jest wtedy gdy nikt nie każe i nikt nie zabrania
 2. Brak przymusu, sytuacja, w której można dokonywać wyborów spośród wszystkich dostępnych opcji.
 3. Wolność jest źródłem godności człowieka. Tylko ona stanowi podstawową rację szacunku dla samego siebie.
 4. Wolność nie oznacza wolności od wszelkich wiodących zasad. Wolność jest wolnością do rozwoju zgodnego z prawami struktury egzystencji ludzkiej. (…) Oznacza posłuszeństwo zasadom, które rządzą optymalnym rozwojem jednostki.
 5. Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań.
 6. Wolność to prawo dozwolone przez prawo.
 7. Wolność jest rdzeniem niezbywalnej godności każdego człowieka, gdyż stanowi jego najgłębsze „ja”.
 8. Wolność jest zakorzenioną w rozumie i woli możliwością działania lub niedziałania, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań.
 • Z którą z definicji moglibyście się najbardziej utożsamić? (Tutaj kładziemy powycinane definicje wolności i zachęcamy do dokonania wyboru.)

Poddanie pod dyskusję stwierdzenie: „wolność od… (brak zasad) vs. wolność do pewnego wyboru” (tutaj animator musi zastanowić się nad dokładną treścią tego przekazu w zależności od predyspozycji grupy- szczególnie wiekowej)

 • Co przez to rozumiecie?

  • Wolność do wyboru szkoły, wolność do wyboru towarzystwa, wolność do wyboru żony (można humorystycznie zagaić do Mormonów gdzie wybór dokonywany jest samoistnie na stadionie. Mąż pierwszy raz widzi na oczy żonę właśnie w tym miejscu.)
  • Wolność od szkoły, wolność od nakazów mamy, wolność od chodzenia do kościoła (często chodzenie do kościoła jest nakazem rodziców- trzeba spojrzeć w tym świetle!),
 • Czy czujecie się wolni w obydwu definicjach wolności?

Myślę, że zgodzicie się z tym, że często nasze decyzje są kierowane tak prawdę przez czynnik z zewnątrz.

 • Jak sądzicie - co może mieć wpływ na podejmowane przez nas decyzje? Rodzice, telewizja czy może jeszcze coś innego? (można tu troszkę podkreślić problem masowości i manipulacji, ale nie trzeba się rozwodzić, bo na ten temat prawdopodobnie będzie jedna konferencja)

Informacja

Uczestnicy mniej więcej zaznajomili się ze wstępną definicją, teraz trzeba pokazać bardziej chrystologiczny sens tej definicji.

Hasło pod dyskusję: „Chrześcijaństwo – źródło wolności, czy ograniczenia?” (Tutaj pozwalamy na luźne dywagacje. Jeżeli animator dobrze przeprowadzi ten punkt może wywołać się ciekawa dyskusja jednak trzeba pamiętać, ze czas goni.)

Kiedy już uczestnicy co nieco powiedzą można spróbować ich trochę „zagiąć” (tutaj w zależenie od tego na ile pewnie czuje się animator) stwierdzeniami (przede wszystkim zmuszenie do myślenia- nauka odrzucania schematów, próba przełamania kierunku myślenia „mówię tak, bo taki jest klucz”):

 • Co to za wolność, która ogranicza?
 • Jak można nazwać wolnością gąszcz zakazów i nakazów obecnych w chrześcijaństwie?
 • Dlaczego wolny wybór np. życia pełnego seksu, alkoholu itp. jest niby zniewoleniem, a wybór Jezusa już wolnością?
 • Czy wiara w Jezusa nie działa na zasadzie uzależnienia?
 • Chyba przecież o to chodzi, by swoje życie „uzależnić” od Jezusa?
 • Dlaczego więc to uzależnienie ma być wolnością, a inne nie?

Informacja

Tutaj ma szansę wykazania się animator. Najważniejsze, żeby było widać, że treści, które przekazuje animator wypływają z jego życia, że on tym żyje!

Proponuję zrobić wcześniej Namiot Spotkania na podstawie dwóch fragmentów Biblii zamieszczonych poniżej.

Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i  poznacie prawdę, a  prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u  Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie urodzili z nierządu, jednego mamy Ojca - Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i  chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z  was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście».

—J 8,30-47

Jezusowa definicja wolności. Kluczowy fragment!

 • Czy w tym fragmencie znajdujecie odpowiedzi na wcześniej zadane pytania? (Ta część może być stosunkowo trudna i może wymagać dwukrotnego przeczytania oraz pomocy w formie wskazówek przez animatora.)

Można powiedzieć: „Spróbujcie sobie wyobrazić następującą sytuację: przychodzi do Was osoba, której nie znacie- ja wiem… niech to będzie animator w pierwszym dniu rekolekcji i mówi, że Wasze postępowanie jest złe, że to co robicie w swoim życiu jest nie do końca poprawne. Dopowiada jednak, ze możecie coś z tym zrobić, a nawet on wam w tym pomoże. Jaka jest wasza reakcja? Czy przypadkiem jego słowa nie wyleciałyby drugim uchem? ” -> analogia do fragmentu, podobnie musieli się czuć Ci, którzy słuchali nauki Jezusa. Nie jest do łatwa nauka i prosta do przyjęcia! „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”

 • Dlaczego Jezus mówił Żydom, że żyją w niewoli? Przecież nikt ich nie trzymał na łańcuchach, mogli robić co chcieli? (->powinniśmy dojść do odpowiedzi, że chodzi o grzech.)
 • Dlaczego grzech ma powodować niewolę? Załóżmy, że zgrzeszę - nie wiem… napyskuję mamie, uderzę kolegę - przecież nic mi się wtedy nie stanie, na drugi dzień nikt o tym nie pamięta.
 • Co oznacza, że Prawda wyzwala? Czym jest ta prawda? Na czym polega te wyzwalanie? (wskazówki dla animatora- dodatek: Prawda, która wyzwala.)

„Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie?” – często wykazujemy dezaprobatę do słów Jezusa, wypieramy się Jego nauki mówiąc o tym wprost lub po prostu grzesząc.

 • Co byś odpowiedział na taki zarzut Jezusa?

Przeczytajmy:

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo

—Pwt 30,19

 • O jakim życiu mowa? - czy mamy interpretować to dokładnie?

Trzeba uświadomić grupę, że każdy staje przed klarownym wyborem - Bóg chce, abyśmy takie decyzje podejmowali. Znamy zarys „drogi” do wolności i jej pewne konsekwencje - czy rzeczywiście chce podjąć trud dochodzenia do prawdziwej wolności, ostrzej- czy wybieram życie (Można także tego pytania użyć w zastosowaniu)?

Jak już się zorientowaliście, wolność o której Wam tu mówimy można osiągnąć w Jezusie, w Prawdzie wcielonej. Tak krótko podsumowując:

 • czy to niesie konkretnie dla Ciebie jakieś dobro? Czy raczej masz wrażenie, że tak masz robić, bo trzeba, bo ktoś tak mówi?

Trud wolności (powierzchownie, bo rozwinięcie ma być na wieczornej konferencji)

Sporo już wiecie o tej wolności

 • czy myślicie, że łatwo można ją osiągnąć?
 • Czy ta wolność wiąże się z jakimś trudem?

Wnioski

Jeżeli czas na to pozwoli można krótko przypomnieć istotę spotkania:

Czym jest wolność – czym się różni od takiej, którą powierzchownie możemy znad, jak ją osiągnąć (w Bogu, w Prawdzie), trud (nie poddawać się) wolność nie jest zniewoleniem (brzmi to stosunkowo dziwnie, ale ma to swój sens), lecz jest naszym dobrem i drogą do prawdziwej radości.

Zastosowanie

Jako zastosowanie niech każdy z uczestników się zastanowi czy jest gotów dzisiaj podjąć decyzję o dążeniu do prawdziwej wolności. Czy jest gotów podjąć trud walki o nią. Niech tą decyzję „przyniesie” ze sobą na modlitwę wieczorną.