Spotkanie 2. - Jeśli chcemy dojść do celu – to dojdziemy?

Cel

Ukazanie życia jako wędrówki. Moja motywacja do przebudzenia i wyruszenia w drogę.

Modlitwa

Krótko, spontanicznie. Proponuję uwielbienie, dziękczynienie za podarunek „tego czasu”, na możliwość przebudzenia, „otworzenia oczu”.

„Mapy są nam niepotrzebne”

Informacja

możliwość odtworzenia utworu. Każdy uczestnik powinien mieć własną wersje tekstu

Przeczytajmy pewien wiersz:

Mapy są nam niepotrzebne
Przewodniki na bok odłóż
Zabierzemy tylko ufność w naszą podróż
W tej podróży niepotrzebne nam bagaże
Zabierzemy tylko z sobą trochę marzeń
Mapy są nam niepotrzebne
Gdy cel nęci
W tej podróży nam wystarczą dobre chęci.

I pójdziemy w dni nieznane miłosnego źródła szukać
Które wszystkim nam jest dane
Tylko trzeba,tylko trzeba, tylko trzeba je odszukać!

Mapy są nam niepotrzebne
Przewodniki na bok odłóż
Zabierzemy tylko siebie w piękną podróż
W tej podróży niepotrzebne nam bagaże
Nam wystarczą nasze dłonie, nasze twarze
Mapy są nam niepotrzebne
Gdy iść chcemy
Jeśli chcemy dojść do celu - to dojdziemy.

I pójdziemy w dni nieznane miłosnego źródła szukać
Które wszystkim nam jest dane
Tylko trzeba,tylko trzeba, tylko trzeba je odszukać!

—Magda Umer – Mapy są nam niepotrzebne

Zadajmy sobie pytania do tego wiersza:

Mapy są nam niepotrzebne
Przewodniki na bok odłóż
 • Jakimi „mapami” dysponuję w swoim życiu? Czym się kieruję w ważnych wyborach?
 • Na czym/na kim najbardziej polegam?
 • Czy „mapy” i ”przewodniki” mogą być szkodliwe?

Odczytajmy fragment:

Zabierzemy tylko ufność w naszą podróż
W tej podróży niepotrzebne nam bagaże
Zabierzemy tylko z sobą trochę marzeń
 • Czy „mój świat” jest godny zaufania? Ile w moim życiu jest ufności, a ile lęku i podejrzliwości? Z czego to wynika?

Przeczytajmy fragment Pisma Świętego:

A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?» Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?» Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

—Mt 19,16-22

 • Z jakim „bagażem” idę? Jakie doświadczenia, wspomnienia pomagają mi „być w drodze”, a jakie „przytrzymują” w miejscu?
 • Jak rozumiem marzenia? To miłe fantazje, konkretne plany, pragnienia…?
 • Jakie motywacje w sobie odnajduję? Skąd się biorą?

Przeczytajmy fragment Pisma Świętego:

Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

—Mt 13,44-46

 • Czy jest coś w moim życiu, po co naprawdę warto iść?

  Mapy są nam niepotrzebne
  Gdy cel nęci
  W tej podróży nam wystarczą dobre chęci.
 • Czy to, co uważam za swój cel, wybieram, bo „tak trzeba”, „powinienem”, czy dlatego, że „nęci”, „pragnę tego”?

Przeczytajmy fragment Pisma Świętego:

Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

—Łk 12,34

 • Czy dobre chęci wystarczą? Nie potrzebujemy kompetencji, środków, narzędzi?
 • Jakich „narzędzi” potrzebujemy na drodze wiary?

Odczytajmy fragment:

I pójdziemy w dni nieznane miłosnego źródła szukać
Które wszystkim nam jest dane
Tylko trzeba,tylko trzeba, tylko trzeba je odszukać!
 • Jakie są źródła miłości?
 • Jak ich szukać?
 • W jaki sposób można miłość odnawiać?

Odczytajmy fragment:

Mapy są nam niepotrzebne
Przewodniki na bok odłóż
Zabierzemy tylko siebie w piękną podróż
W tej podróży niepotrzebne nam bagaże
Nam wystarczą nasze dłonie, nasze twarze
 • Kto jest obok mnie w mojej drodze? Z kim idę?
 • W jakiej „kondycji” są moje relacje w domu, w szkole, w otoczeniu?

Odczytajmy fragment:

Mapy są nam niepotrzebne
Gdy iść chcemy
Jeśli chcemy dojść do celu - to dojdziemy.

I pójdziemy w dni nieznane miłosnego źródła szukać
Które wszystkim nam jest dane
Tylko trzeba,tylko trzeba, tylko trzeba je odszukać!
 • Czy jest we mnie chęć, pragnienie, żeby „usłyszeć głos”, „wybrać się w podróż”?
 • Co zrobić, jeśli nie ma takiego pragnienia, jeśli ogarnia mnie poczucie bezwładu, bezsensu?
 • Czy naprawdę od nas zależy „osiągnięcie celu”?

Podsumowanie

Proszę, aby każdy animator wg rozeznania możliwości swojej grupy zaproponował modlitwę na zakończenie spotkania.