Okiem diakonii pisania konspektów

  • Ujednolicone formatowanie
  • Inspiracje ze źródeł zewnętrznych (np. uwaga na o. Szustaka)
  • Konspekt bardziej dla animatora niż dla spotkania
  • Zaufanie wobec własnych animatorów
  • Przestrzeń na dzielenie ale koniecznie przestrzeń na odkrywanie