Okiem moderatora

  • Jakie skutki krótkofalowe obserwował
  • Jakie skutki długofalowe obserwował
  • Jak odczytywał swoją rolę
  • Praktyczna realizacja zasady pomocniczości
  • Okazja do zdobywania doświadczeń we współpracy ze świeckimi (podział kompetencji i odpowiedzialności)
  • Pisanie homilii „pod klucz” - nie szukam tematu, lecz korzystam z doświadczenia i światła Bożego, by jak najlepiej przedstawić zadany temat