Okiem diakonii animatorów grup

  • Kluczem jest zaangażowanie w proces przygotowywania rekolekcji - wtedy posługa jest jakościowo inna
  • Animator grupy nie prowadzi spotkań - prowadzi rekolekcje dla własnej grupy :)
  • Doświadczenie rodzenia się uczniów
  • Nasi uczestnicy stają z nami ramię w ramię jako animatorzy
  • Uczestnik jest najważniejszy, dla niego to robimy
  • Wyczuleni, aby przekazać wartościową informacje zwrotną reszcie diakonii jako Ci, którzy są najbliżej
  • Krótkie świadectwa rozsiane przed różnymi punktami dnia