Okiem diakonii głoszenia

  • Charyzmat weekendówek
  • Fenomen, że na konferencje ludzie czekają, a nie na nich śpią
  • Głoszenie przez świeckich
  • Jeden mówi - wszyscy tak naprawdę walczą
  • Konferencja czy świadectwo? Po co rozróżniać!
  • Dobre konferencje są zaraźliwe - o nadawaniu kierunku