Okiem diakonii muzycznej

  • Muzyka jako element zawiązujący wspólnotę
  • Gdy nie ma czasu cierpi muzyka - radzenie sobie z tym
  • Jak przygotować muzykę na 2 dniowe rekolekcje tak by było dobrze, ale nie „ciężko”?
  • Współpraca z diakonią modlitwy
  • Dobieranie piosenek i pieśni pod temat
  • Wybranie jednej piosenki jako motyw przewodni