Spotkanie 4. - Duch Święty jako ten, który zmienia

Potrzebne pomoce

Teksty „Akatystu ku czci Ducha Świętego” dla każdego uczestnika.

Cele spotkania

Podzielenie się przeżyciami związanymi z sobotnia modlitwą o wylanie darów Ducha Świętego oraz niedzielną jutrznią o wschodzie słońca (z położeniem szczególnego akcentu na ZMIANY jakie się dokonały, zmiany duże, małe i jeszcze mniejsze, ale tez takie, które pozostają niezauważone np. „Jutrznia nie zrobiła na mnie żadnego wrażenia - okej, ale przeżyłeś ją, byłeś tam, brałeś w tym udział. To już inna rzeczywistość nawet jeśli teraz tego nie czujesz, nie rozumiesz”).

Wprowadzenie dla animatora (i nie tylko!)

Wczorajsze spotkanie popołudniowe rzuciło nam już dość dużo światła na osobę Ducha Świętego. Uzupełniliśmy naszą wiedzę o Nim. Przygotowywaliśmy się na spotkanie z Nim wieczorem. Można to porównać do czytania opisu wspaniałej muzyki przed pójściem na koncert. Coś się z tego dowiadujemy, ale nie da się uchwycić muzyki w słowach.

W czasie modlitwy wieczornej doświadczyliśmy niezwykłego z Nim Spotkania. Usłyszeliśmy melodię o  której wcześniej tylko czytaliśmy. To zupełnie coś nowego, jakościowo innego. Dlatego na tym spotkaniu sięgniemy do Akatystu ku czci Duch Świętego - wspaniałego hymnu Kościoła na temat tego kim jest i jakie ma znacznie Duch Czasów. Nie jest to tekst powstały z dedukcji teologicznej, ale właśnie z wsłuchiwania się, ze Spotkania ludzi z Duchem. Będziemy próbować znaleźć w nim coś nam bliskiego. Jeżeli odnajdziemy oznaczać to będzie, że dzisiejszego wieczoru doświadczyliśmy tej samej mocy którą już 1600 lat temu odkrywał Kościół układając te słowa. Bo Duch prowadzi nieustannie swój lud…i nieustannie zaskakuje.

Dzielenie się tym co za nami

Dzielenie się doświadczeniami poprzedniego wieczora i poranka, zgodne z sugestią podaną w celu spotkania - odczucia i uniesienia są ważne i cenne, ale jeśli ich nie ma nie znaczy że wszystko było bez sensu i nic mi nie dało.Mogło być głupio, zimno i nudno, ale BYŁO, to fakt a nie playback. Ponieważ było tego dużo (modlitwa i jutrzni!) to ta część spotkania może zająć więcej czasu.

Próbujemy wyciągać jakieś drugie dno z obserwacji „normalnych”:
 • przed światłem widzieliśmy kształty, ale były one szare, jakby bez życia. Dopiero Światło pozwoliło zobaczyć życie takim jakie ono jest.

 • było zimno. Wydawało mi się, że to już jest wschód słońca a ciągle go nie było. Straszne jest takie czekanie, ale rozumowo miałem pewność, że wzejść musi!

Akatyst ku czci Ducha Świętego

Wyjaśnienie teoretyczne:

Akatyst (z gr. akatihstos – nie-siedzący) – to rodzaj hymnu liturgicznego… (patrz: wewnętrzna strona okładki)

Podział uczestników na pary, przydzielenie każdej parze po 2 kondakiony i ikosy do analizy, wyjaśnienie zasad analizy tekstu metodą Västerås

Informacja

W niektórych grupach animator może rozeznać czy nie lepiej pracować indywidualnie. Wtedy odpowiedni rozdziela teksty grupie. Metoda Västerås polega na notowaniu swojej relacji wobec czytanego fragmentu za pomocą trzech znaków: pytajnika (?), wykrzyknika (!) i strzałki (<-).

 1. Zrób na marginesie pytajnik, jeżeli czegoś nie rozumiesz lub jeżeli coś prowokuje Cię do postawienai sobie pytania

 2. wykrzyknik, jeżeli dane miejsce przynosi ci szczególne oświecenie (odkryłeś w nim nową dla siebie prawdę, której sobie dotychczas nie uświadamiałeś lub uświadamiałeś ją sobie mgliście, albo też odkryłeś ją na nowo i uważasz ją za istotną);

 3. strzałkę, jeżeli odbierasz dane słowo jako wezwanie, skierowane do Ciebie osobiście przez Pana.

W młodszych grupach podajmy przykład zastosowania tych oznaczeń, z humorem i nie do końca na poważnie:

Cóż za koincydencja! Pozostawiona kanapka i  środowisko wilgotne sprzyja powstawaniu pleśni. Niewątpliwie warto, aby zaistnienie takiej sytuacji zmotywowało mnie do pójścia na dwór ze śmieciami”

 • Znakiem zapytania oznaczam: „koincydencja” - CO TO ZA WYRAZ?!

 • Wykrzyknikiem oznaczam: „kanapka i środowisko wilgotne sprzyja powstawaniu pleśni” - No tak, tak kiedyś mówili na biologii. Prawda godna zapamiętania.

 • Strzałką oznaczam: „pójście na dwór ze śmieciami” - no tak…to jest zdanie zdecydowanie skierowane do mnie.

Każdy czyta tekst indywidualnie a następnie dzieli się z osobą z grupy i dyskutuje co zaznaczył. Na koniec pary przedstawiają grupie efekty swojej pracy. Uwaga: ważne, jest aby w czasie dzielenia uczestnicy cytowali dosłownie zaznaczony fragment tekstu, a następnie uzasadniali czemu go wybrali (bo pozostali nie znają tekstu!). W ten sposób wszyscy zaznajomią się z fragmentami z całości tekstu.

Warto zebrać wszystkich po pracy indywidualnej pytaniami ogólnymi wprowadzającymi do szczegółowej analizy:

 • Jak Wam się czytało ten tekst? Jakie macie odczucia?

 • Jak byście go opisali? Jaki on jest? Nudny? Trudny? Wzniosły? Długi? Radosny? Mocny?

Dzielenie się zaznaczonymi fragmentami w określonej kolejności:

Informacja

Taka forma pozwoli zachować dynamikę spotkania i nie będzie tak, że jedna grupa się wypowie się przez 8 minut i będzie się nudziła.

 • Co zaznaczyliście wykrzyknikiem? Dlaczego? (wypowiadają się wszyscy)

 • Co zaznaczyliście pytajnikiem? (wypowiadają się wszyscy, rolą animatora nie jest bycie wszechwiedzącym mistrzem [polecam tą rolę pozostawić Jezusowi] - klimat wspólnego dociekania. To poezja a nie kopanie rowów. Świetnie by było gdyby grupa sama zaczęła ze sobą dyskutować.)

 • Co zaznaczyliście strzałką? (wypowiadają się wszyscy)

Podsumowanie

Można żyć mocniej i bardziej! Szkoda jednak, abyśmy bez Ducha Świętego próbowali wnikać w głębie świata. To Duch przenika głębokości Boga samego. On został nam dany! On chce działać i działa. Dwa tysiące lat istnienia Kościoła jest jego sprawą. Duch który unosi się nad wodami przed stworzeniem świata, który namaszcza królów, który jest natchnieniem proroków i poetów, który jest sprawcą wszelkiego ruchu i życia, ten sam Duch, chce rozpoczynać nieustannie z Tobą współpracę. Nie ignoruj go! Daj mu się porwać.

Zastosowanie i modlitwa

Modlitwa grupy wzajemnie za siebie o dobre przygotowanie do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego!