Okiem diakonii modlitewnej

  • Rozeznawanie w trakcie trwania całych rekolekcji - info zwrotne w czasie odpraw
  • Najczęściej kluczowy punkt rekolekcji - radzenie sobie z presją
  • Grono ekskluzywne - wyłączone w jakimś sensie z problemów technicznych
  • Współpraca z diakonią muzyczną
  • Zadania , posługa- co przed rekolekcjami, co w trakcie, co po?
  • Modlitwa ochrony - angażująca cała diakonie