Spotkanie 3. - “Na Brzegu Kościoła”

Cel spotkania

Spotkania w grupach “Na Brzegu” mają stworzyć przede wszystkim przestrzeń dialogu i wzajemnego wsłuchiwania się w głos innych członków Kościoła. Temu celowi zostały podporządkowane konferencje poprzedzające spotkania - by zainspirować, stworzyć wspólne doświadczenie, do którego teraz razem będziemy mogli się odnieść.

Dzisiejsza modlitwa to modlitwa wiernych o powołania. Chcemy poprosić Boga o nowe powołania, a także podziękować mu zarówno za powołania do różnych zawodów, profesji oraz zainteresowań, a także za powołanie do miłości, realizowane w życiu małżeńskim, konsekrowanym lub indywidualnym.

Zawiązanie wspólnoty - co to jest “powołanie”?

Powołanie zazwyczaj kojarzy nam się z kapłaństwem, bądź szeroko rozumianym życiem konsekrowanym, jednakże kiedy zastanowimy się nad tym głębiej, dostrzeżemy, że zagadnienie powołania dotyczy każdego z nas.

 • Co to jest powołanie?
 • Jakie są moje skojarzenia ze słowem “powołanie”?
 • Co to znaczy być kimś “z powołania”?

Bardzo trudno zdefiniować, czym jest powołanie, o wiele łatwiej powiedzieć, czym nie jest. Na pewno nie jest przekonaniem, że jesteśmy w czymś dobrzy, na pewno nie jest marzeniem, żeby coś robić, na pewno nie jest pomysłem na życie.

Powołanie do świętości

Przeczytajmy:

W Nim [Chrystusie] bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

—Ef 1,4-6

Z tych słów św. Pawła jasno wynika, że wolą Boga jest byśmy przez Chrystusa byli jego dziećmi. Jedyną rzeczą do jakiej wzywa ta relacja jest podobieństwo do Ojca i odzwierciedlanie jego świętości. Natomiast konkretny sposób w jaki odpowiemy na to wezwanie, pozostawiony jest twórczej wolności człowieka. Oczywiście w przypadku człowieka nie jest to tworzenie z niczego. Odbywa się ono na podstawie tego kim jesteśmy, naszego temperamentu, naszych pragnień i uzdolnień, naszej wrażliwości na otaczający nas świat i wydarzenia, w których uczestniczymy. Wola Boga nie jest z góry szczegółowo zapisanym planem określającym kształt naszego życia.

 • Jak rozumiesz powołanie w kontekście wolnej woli?
 • Jak ja rozeznaję/rozeznawałem swoje powołanie?
 • Co oznacza, że “Bóg wybrał nas w Chrystusie”?

Powołanie do czynienia dobra

Człowiek rodzi się ze zdolnością do miłości wszczepioną w momencie stwo­rzenia. Bóg zarówno uzdalnia, jak i po­wołuje każdego z nas do miłości. Ta miłość może się rozwinąć, albo zostać zakopana jak talenty z ewangelicznej przypowieści. Miłość jest naszym naczelnym powołaniem i przykazaniem, w którym streszcza się całe prawo. Na pytanie, które przykazanie jest największe, Jezus odpowiada:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swą mocą” oraz „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych”

—Mk 12, 30-31

Miłość możemy realizować w rzeczach tak prostych jak czytanie różnych wypowiedzi w internecie. Spróbujmy przeczytać wybrane posty różnych osób publicznych i podzielmy się naszymi przemyśleniami skupiając się na rzeczach pozytywnych, które dostrzegamy w wypowiedziach.

Informacja

Cel zadania - pokazanie, że docenianie jest budujące, na przykładzie treści, które możemy spotkać codziennie. Uczestnicy czytają posty/tweety, i starają się do nich odnieść pozytywnie, np. docenić spostrzegawczość autora, jego wrażliwość na jakiś temat, dobór słów. Nie chodzi o to czy sama treść jest dobra, bo staraliśmy się wybrać treści pozytywne, ale o odniesienie do całości. Poniżej znajdują się oryginalne wypowiedzi wybrane do tego warsztatu, animator powinien się z nimi zapoznać przed spotkaniem grupowym w celu uzyskania pełnego kontekstu.

Wypowiedź numer 1

../_images/wyp1.png

Wypowiedź numer 2

../_images/wyp2.png

[TŁUMACZENIE] Chociaż nie mamy wszystkich potrzebnych narzędzi, to te które mamy pozwolą nam zmniejszyć globalne ocieplenie o 2 stopnie Celsjusza. Jeżeli chcemy uniknąć katastrofy na skalę światową, musimy uczynić to zadanie naszym priorytetem.

Wypowiedź numer 3

../_images/wyp3.png

Wypowiedź numer 4

../_images/wyp4.png
 • Co pozytywnego widzę w tych treściach? Co mogę w nich docenić?
 • Jak na co dzień wygląda moja wrażliwość na dobro w treściach, których doświadczam? Łatwiej widzę pozytywy czy negatywy?

Informacja

ujawniamy autorów

autorzy tweetów:
 • 1 - Irena Owsiak (@healthyomnomnom)
 • 2 - Bill Gates
 • 3 - Radio Maryja - cytat z o. Rydzyka
 • 4 - Władysław Kosiniak-Kamysz

Po ujawnieniu autorów rekomenduje się odczytanie poniższych pytań, żeby pomóc uczestnikom sformułować ich wypowiedzi podsumowujące warsztat. Animator może rozpocząć dzieląc się swoimi spostrzeżeniami.

 • Czy znając autora tweetu oceniłbym je podobnie?
 • Czy byłoby to dla mnie trudniejsze/łatwiejsze/bez znaczenia?
 • Czy kiedy czytam wypowiedzi najpierw zastanawiam się nad tym gdzie przyporządkować daną osobę, a potem czytać co powiedziała?

Budowanie Kościoła

Poprzez codzienne realizowanie miłości budujemy Kościół, jako wspólnotę ludzi wierzących. Ludzie świeccy stanowią większą część Kościoła i mają realną szansę, żeby zmieniać go na lepsze. Nie zawsze jednak jesteśmy świadomi naszego znaczenia i możliwości oraz odpowiedzialności; tego, że REALNIE, CODZIENNIE budujemy tę wspólnotę.

Przeczytajmy:

Polecenie to bowiem, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie jest w niebiosach, by można było powiedzieć: «Któż dla nas wstąpi do nieba i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». I nie jest za morzem, aby można było powiedzieć: «Któż dla nas uda się za morze i przyniesie je nam, a będziemy słuchać i wypełnimy je». Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić.

—Pwt 30, 11-16

 • Co jest powodem mojego szczęścia w Kościele?
 • Co dla człowieka wiary oznacza “bycie szczęśliwym”?
 • Co musiałoby się zmienić żebym był bardziej szczęśliwy?
 • Co możemy jako świeccy zrobić w kierunku budowania szczęścia w Kościele?

Życie w błogosławieństwach

Przeczytajmy:

Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.

– Mt 5, 3-12

Jezus zaraz potem mówi uczniom o ich zadaniu:

Wy jesteście solą dla ziemi […]
Wy jesteście światłem świata. […]
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”

– por. Mt 5,13-16

Mamy być solą ziemi, ludźmi nadziei, którzy żyją Dobrą Nowiną. Czy faktycznie nimi jesteśmy? Zastanówmy się nad tym czy ludzie wokół nas mogą odkryć, że celem naszych dążeń jest rzeczywiście przebywanie z Bogiem oraz wszystkimi zbawionymi.

 • Jak rozumiesz życie błogosławieństwami?
 • Jakie błogosławieństwo wnoszę ze sobą do wspólnoty/rodziny/pracy?
 • W jaki sposób błogosławieństwa łączą się z przykazaniami?

Zastosowanie

Przyjrzyjmy się własnej codzienności i w wolnej chwili zadajmy sobie pytania i zaplanujmy działania!

 • Jak realizuję swoje powołanie do świętości?
 • Czy to, co robię prowadzi mnie do świętości?
 • Co mogę realnie zrobić żeby iść w dobrym kierunku?