Okiem moderatorki

  • Jasne ustalenie podziału zadań
  • Przykładowy plan dnia
  • Finanse - sprawa przyziemna, ale niezwykle ważna