Spotkanie 2. - „Aby znali Ciebie”

Wprowadzenie dla animatora

Wchodzimy teraz na rekolekcjach w temat Modlitwy Arcykapłańskiej. Niewiele w konspekcie jest o jedności między nami - to celowe! Nie będzie jedności i życia między nami jeśli nie wyjdziemy do niej od odpowiedzi na najważniejsze pytanie tego spotkania: “Co dla mnie znaczą słowa Jezusa, że życiem wiecznym jest znać Boga i Jego?”. Szczera i prawdziwa odpowiedź na to pytanie sprawi, że jedność stanie się “nieuchronną konsekwencją”.

Obecność wieczności

Zacznijmy od pytania, które odruchowo często omijamy obracając je w żart, ironię, groteskę. Spróbujmy jednak odpowiedzieć na nie uczciwie i pozwolić sobie na zobaczenie do czego nas doprowadzi:

  • Co dla nas jest sensem, istotą, treścią życia?

Często upatrujemy sensu życia w zrobieniu czegoś dobrego, wartościowego, krótko mówiąc w działaniu. Nie jest to nic złego, bo na tym nasze “tu i teraz” w dużej mierze polega.

Przeczytajmy:

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

—J 17,1-5

Wypowiedzenie modlitwy Arcykapłańskiej przez Jezusa jest umieszczone w kulminacyjnym momencie Jego życia. Jezus jest tego bardzo świadomy, więc można założyć, że “ceni czas” i koncentruje się już tylko na tym co najważniejsze.

  • Czy to, co jest dla mnie życiem, nosi znamiona wieczności? W jaki sposób?

W wieczności będą trwać owoce naszych wysiłków, ale samego działania już nie będzie. Nie ono jest więc treścią życia wiecznego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy potrafili umieć dostrzec w tym, czym jesteśmy, co robimy i co się dzieje odniesienia do “znamion wieczności”.

  • Jakiego życia szukam? Czy to życie sięga poza granice czasu? Co to dla mnie oznacza?

Czym jest życie?

Jezus odpowiada niezwykle wprost: “A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa”. To słowa krystaliczne, jednoznaczne; moment, gdy misja Jezusa zdaje się być w apogeum przejrzystości. Św. Paweł, zachwycony tą przejrzystością, składa swoje wyznanie wiary:

Przeczytajmy:

Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.

—Flp 3,7-11

To “proste” zdefiniowanie życia przez Jezusa “domaga” się odpowiedzi. Nie wystarczy nam zachwycić się odpowiedziami innych, nawet św. Pawła!

  • Co dla mnie znaczą słowa Jezusa, że życiem wiecznym jest znać Boga i Jego?

Ostrzeżenie

Kluczowe pytanie całego konspektu

Co jest chwałą Boga?

W odczytanym na początku spotkania fragmencie Modlitwy Arcykapłańskiej Jezus powiedział: “Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”.

Jaką rolę pełni w moim życiu duchowym “otoczenie chwałą”? Jak rozumiem ten termin?

Przeczytajmy:

«Chwalcie Pana wy, co się Go boicie,
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela!
Bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka,
ani nie ukrył przed nim swojego oblicza
i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego».

—Ps 22, 24-25

  • Co Bóg uznaje za swoją chwałę? Czym się chlubi?

Chwałą Boga jest dać życie wieczne wszystkim! Bóg “chlubi się” byciem niewykluczającym, życiem wszystkich. Dlatego jest Ojcem.

Co jest chwałą człowieka?

Przeczytajmy:

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca»

—J 10,14-18

  • Co Jezus uznaje za swoją chwałę?

Dla Jezusa chwałą jest pełnić dzieła Ojca. Jezus przyjmuje chwałę Ojca za swoją.

  • Co jest/powinno być naszą chwałą?

Zapewne to samo, co było chwałą dla Jezusa. A więc, razem z Ojcem dawać życie wieczne wszystkim. Zachwyt Bogiem jest naturalną i pierwszą reakcją wobec uświadomienia sobie kim On Jest. W adorowaniu Boga Jedynego nie ma jednak niczego z bierności.

  • W jaki sposób razem z Ojcem daję życie wszystkim?
  • Co to znaczy “wszystkim” w moim wypadku?

Zastosowanie

Każdy może wybrać dowolne zastosowanie z tego spotkania. Pozwalamy sobie zaproponować jednak pomysł.

Wariant osób lubiących elektronikę:
Otwórz swój kalendarz w telefonie i ustaw sobie wydarzenie za pół roku/rok o temacie “Jestem z modlitwy”. W opisie tego wydarzenia napiszmy (nawet krótką!) odpowiedź na najważniejsze pytanie dzisiejszego spotkania w grupie: - Co dla mnie znaczą słowa Jezusa, że życiem wiecznym jest znać Boga i Jego?
Wariant dla osóby mniej lubiących elektronikę:
Zapiszmy to samo tylko, że w swoim notatniku/kalendarzu i pamiętajmy, aby do tego kiedyś wrócić.
Alternatywa:
Pomyśl, czy znasz osobę, której brakuje życia, lub taką, dla której pragnąłbyś, by jej życie stało się pełniejsze? Zapytaj Boga na modlitwie, czy możesz coś zrobić by dać jej życie?