Spotkanie 1. - “Jednym sercem i jednym głosem”

Cel spotkania

Jest to nie tylko pierwsze spotkanie grupowe tych rekolekcji, dla większości będzie to pewnie pierwsze tego typu spotkanie online (zarówno dla animatorów jak i uczestników), a dla niektórych w ogóle będzie to pierwsze doświadczenie małej grupy. Z tego względu szczególnie warto zadbać o poczucie bezpieczeństwa poprzez ustalenie odpowiednich zasad. Przez to również, w dużej mierze, spotkanie to ma za zadanie zawiązanie wspólnoty małej grupy. Konspekt nie posiada skomplikowanych treści do przekazania, składa się głównie z pytań dzieleniowych oraz wskazówek, zawiera aktywizację w postaci tworzenia swojego podpisu do listu jedności i wysłania go mailem, a na końcu znajduje się w nim czas przeznaczony na bardzo istotną wspólną modlitwę.

Cele spotkania:
 • przedstawienie zasad spotkań grupowych
 • zapoznanie uczestników i zawiązanie wspólnoty małej grupy
 • stworzenie swoich podpisów potrzebnych do listu jedności
 • wspólna modlitwa - zatroszczmy się o czas na nią!

Wprowadzenie zasad

Po upewnieniu się, że wszyscy uczestnicy “dotarli” na spotkanie i warunki techniczne umożliwiają przeprowadzenie go, przejdźmy do przedstawienia niezbędnych zasad, które pomogą nam stworzyć bezpieczną atmosferę i przestrzeń do dzielenia oraz modlitwy:

 • Dbamy o poufność i anonimowość tego, czym dzielą się pozostali członkowie grupy na swój temat
 • Nie robimy screenów, nie nagrywamy spotkań
 • Zachęcamy do włączenia kamerki, ale nie nalegamy na to
 • W zależności od warunków spotkania (hałas) i rodzaju sprzętu (sprzęganie) wyciszamy mikrofon, kiedy nie mówimy (Ctrl + D)
 • Staramy się nie przerywać sobie - w warunkach online bywa to trudne, ważne jednak żeby nie robić tego celowo
 • Słuchamy się wzajemnie, zwłaszcza że spotkania mają głównie charakter dzieleniowy!
 • Nie komentujemy niepotrzebnie, nie oceniamy wypowiedzi innych
 • Dzielimy się własnymi odczuciami, doświadczeniami, nie generalizujemy ani nie moralizujemy
 • Szanujemy siebie nawzajem i swój czas

Możemy zapytać czy dla wszystkich te zasady są jasne i czy uczestnicy zgadzają się na nie oraz czy mają jeszcze coś do dodania. Po ostatecznym uzgodnieniu przechodzimy do zapoznania się.

Integracja + dzielenie

Proponujemy przedstawianie się według następującego klucza:

 • Nazywam się…
 • Jestem z …
 • Zajmuję się …
 • Chcę, żebyście wiedzieli o mnie, że lubię …
 • Z dzisiejszej konferencji najbardziej zapamiętałem/łam to, że …
 • 3 sytuacje w których czuję największą jedność z innymi to …

Kolejna osoba nawiązuje do czegoś, co ma wspólne z poprzednikiem - animator zaczyna jako pierwszy, natomiast uczestnik, który wyłapał, że ma z nim coś wspólnego, dzieli się jako kolejny i tak dalej - dzięki temu powstanie dynamika dzielenia, bo będzie trzeba “łapać okazję”, że mogę do czegoś nawiązać. Może zdarzyć się również tak, że ktoś będzie trochę zmuszony, żeby jakieś podobieństwo wyszukać, ale to też pokaże, że z każdym da się coś wspólnego znaleźć.

Listy jedności

Kiedy wszyscy się już przedstawili, przechodzimy do przeczytania listu jedności, o którym była mowa na konferencji. Następnie prosimy uczestników o to, żeby na przygotowanych białych kartkach wykonali swój podpis (ważne: może być tylko imię), zrobili mu zdjęcie (najlepiej z lampą błyskową) i wysłali na maila spotkajmysie@ponadmurami.pl (nie jest to obowiązkowe, zachęćmy, ale nie wywierajmy presji że trzeba to zrobić).

Czym są dla nas listy?

Kiedy wszyscy, którzy chcieli, przesłali już swoje podpisy, chcemy zastanowić się nad kwestią pisania listów w ogóle:

 • Po co pisze się listy? Co wyjątkowego jest w tej formie przekazywania wiadomości?
 • Jaki był najważniejszy list w moim życiu?
 • Jaki list chciałbym kiedyś otrzymać?

Modlitwa Słowem Bożym

Niekiedy mówi się, że Biblia jest jednym wielkim listem napisanym przez Boga do człowieka. Chcemy zatem pochylić się nad wybranymi fragmentami listów św. Pawła do różnych wspólnot i pomodlić się echem Słowa, które polega na czytaniu na głos tych wersetów, które najbardziej mnie dotykają i z których chcę uczynić moją własną modlitwę.

Bardzo możliwe, że dla wielu taka modlitwa może być nowością (a pewnie niemal dla wszystkich będzie nowością modlić się w ten sposób on-line). Z tego względu na tym pierwszym spotkaniu chcemy się z tą modlitwą trochę oswoić, nadając jej nieco uproszczoną formę:

 • na początku animator czyta wszystkie fragmenty na głos;
 • następnie dajemy sobie chwilę aby w ciszy się im przyjrzeć; każdy wybiera jeden fragment, który najbardziej do niego przemawia, i którym chciałby się pomodlić
 • na koniec, każdy po kolei przeczyta wybrany przez siebie fragment na głos, po czym animator kończy krótką modlitwą (może być po prostu “Chwała Ojcu”) i wszyscy razem kończymy wspólnym “Amen”.

Uwagi praktyczne: Warto zaprosić uczestników do tego, by przyjęli wygodną, ale odpowiednią do modlitwy postawę (mogą nadal siedzieć przed komputerem/telefonem, ale niech np. się wyprostują). Można wspomnieć również o tym, że jeżeli komuś głupio jest się modlić “do ekranu” może postawić obok krzyż, albo jakiś święty obrazek, lub też skoncentrować wzrok na słowach Pisma Świętego. Animator może na początku zainicjować kilka słów modlitwy od siebie, np. do Ducha Świętego. Nie zrażajmy się, jeśli następuje przeciągająca się cisza, która w formie online może być jeszcze bardziej niezręczna. Dostosujmy czas modlitwy do stopnia zaangażowania uczestników.

Jeśli umacnia was miłość, jeśli łączy was ten sam Duch lub jeśli macie w sercu miłosierdzie i współczucie, dopełnijcie mojej radości tym, że będziecie mieli te same dążenia i będziecie żywili tę samą miłość.

—Flp 2,1-2

Dlatego modlę się, aby wasza miłość coraz bardziej wzrastała w poznaniu i wszelkim zrozumieniu.

—Flp 1,9

Aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia, byście Go lepiej poznali.

—Ef 1,17-18

Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. My wszyscy odzwierciedlamy w naszej odkrytej twarzy chwałę Pana i jesteśmy przemieniani na ten sam obraz, zyskując coraz większą chwałę, za sprawą Pana, który jest Duchem.

—2 Kor 3,17-18

On zjednoczył nas z Chrystusem Jezusem, który stał się dla nas Bożą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem

—1 Kor 1,30

Bóg cierpliwości i pociechy niech sprawi, abyście byli jednomyślni, zgodnie z pragnieniem Chrystusa Jezusa; abyście jednym sercem i jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

—Rz 15,5-6

Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Nieszczęście czy ucisk, prześladowanie czy głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?

—Rz 8, 35

Jeśli Bóg jest przy nas, to któż przeciwko nam?

—Rz 8,31

A nadzieja nie może zawieść, ponieważ miłość Boga wypełniła nasze serca przez Ducha Świętego, który jest nam dany.

—Rz 5,5

Podsumowanie

Zapytajmy:

 • Jak mi się modliło tymi słowami?
 • Który fragment dotknął mnie najmocniej?
 • Jaką wartość ja dostrzegam w listach jedności?