Spotkanie 3. - Przejawy Nowej Kultury w życiu chrześcijańskim

Cel

Uświadomienie uczestnikom czym tak naprawdę jest Nowa Kultura, skąd się wzięła i po co jest. Przekazanie, że warto być sobą i warto otwarcie głosić poglądy, które się wyznaje; podanie propozycji jak to zrobić. Ukazanie istoty Nowej Kultury – miłości Boga i bliźniego.

Wprowadzenie dla animatora

Mimo że „Ty też?” nie są rekolekcjami stricte oazowymi, „Re-kreacja” dotyczy Nowej Kultury i oparta jest na IX Drogowskazie ku dojrzałości chrześcijańskiej. Nie trzeba odczytywać go uczestnikom w całości (chociaż fragment będzie użyty w trakcie spotkania), lecz warto samemu się z nim po raz kolejny zapoznać, przeczytać, przemyśleć:

NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia; jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

—IX Drogowskaz ku Dojrzałości Chrześcijańskiej

To spotkanie nie będzie miało sensu bez osobistego świadectwa animatora, bez tego jak Wy sami przeżywacie swoje chrześcijaństwo, jak świadczycie, jak budujecie świat dookoła. W konspekcie nie ma specjalnego punktu: „TU NALEŻY POWIEDZIEĆ ŚWIADECTWO”. Sami będziecie wiedzieć, kiedy to zrobić.

POTRZEBNE POMOCE:

 • trochę soli – do skosztowania dla wszystkich uczestników
 • karteczki z napisami „egoista”, „maruda”, śmieszek”, itp…
 • kartka z definicją Nowej Kultury (ostatnia strona)

Wprowadzenie

Wiemy już, że powołaniem człowieka jest tworzenie i kształtowanie otaczającego go świata (konferencja), że jest to naszym zadaniem danym nam przez Boga. Rozmawialiśmy o naszej wolności i tożsamości, czas zrobić krok dalej i wcielić to w życie.

 • Jak wygląda życie chrześcijanina w XXIw.? Pozytywne i negatywne aspekty.

Podane poniżej przykłady służą tylko jako pomoc dla animatora – NIE CZYTAĆ!. Celem nie jest powiedzenie, że „przeciętny” chcrześcijanin jest zły lub dobry, tylko uświadomienie, że życie nie musi być „przeciętne”…)

 1. angażowanie się w różne inicjatywy parafialne, festyny, zbiórki pieniędzy
 2. życie we wspólnocie
 3. traktowanie innych z miłością, życzliwością
 4. przyznawanie się do wyznawanej wiary…
 5. płytkie traktowanie religii (babcia chodziła do kościoła, mama chodziła to ja też chodzę)
 6. przecież wierzę, modlę się, czytam Pismo Święte, więc to już wystarczy, naprawdę niewiele mi potrzeba do zbawienia
 7. staram się świadczyć, ale często brakuje mi odwagi lub przeciwnie podczas „obrony wiary” jestem agresywny/a, nie szanuję tego, że ktoś może mieć inne zdanie
 8. wierzę, ale tych wszystkich zakazów jest tak dużo, powybieram sobie te, które mi odpowiadają
 9. dwulicowość – wierzę i wyznaję wiarę tylko w niektórych sytuacjach, tam gdzie to wygodne, a tam gdzie mi to nie odpowiada, nie przyznaję się do Chrystusa…

Informacja

Gdzie w tym życiu jest miejsce na tworzenie nowego świata? Jak to zrobić? (naw. do konferencji)

Odkrycie i zrozumienie

 • Na czym polega tworzenie Nowej Kultury w codziennym życiu?

Informacja

Wysłuchujemy odpowiedzi uczestników, nieco ich naprowadzając i starając się by pojawiły się szczególnie dwa elementy: uwolnienie od tego, co poniża godność człowieka i rozwijanie wartości osoby i wspólnoty - nawiązanie do dwóch poprzednich spotkań

Tekst Drogowskazu (pierwsza część). Ksiądz Franciszek Blachnicki Nową Kulturę określił jako:

uwolnienie człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz rozwijanie wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia

A. Poniżenie godności człowieka przez grzech

 • Jak to rozumieć? Wróćmy jeszcze na chwilę do fragmentu J 8, 30-47 - „Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (w.34)
 • Co to znaczy i jak ma się to do Nowej Kultury?

Przez grzech człowiek traci zdolność do tworzenia kultury wg zamysłu Bożego. Gdy człowiek żyje w grzechu, w oderwaniu od Boga, nie może tworzyć rzeczy wolnych od zła i cierpienia, nawet jeśli nie widać tego na pierwszy rzut oka. Bóg w raju nakazał ludziom czynić sobie ziemię poddaną, ale w chwilę później oni popełnili grzech, odłączyli się od Boga, przez co zostali wygnani. Przekształcanie otaczającej rzeczywistości stało się przekleństwem i wraz z grzechem zostało naznaczone piętnem cierpienia i śmierci

Nie będziesz z niego jeść - przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»

—Rdz 3, 17-19

 • Jaki ma to wpływ na nas?

W fragmencie z Ewangelii Jana Jezus mówi do Żydów, że mają diabła za ojca. Szatan będzie robił wszystko, żeby przeszkodzić w tworzeniu Bożego świata. Nie ma „neutralnego terenu”. Wszystko, co cię otacza, wszystko, co stanowi ciebie, albo będzie służyć Bogu i Jego chwale, albo szatan wcześniej czy później tym zawładnie. Nie możesz powiedzieć, że coś nie jest ani dobre, ani złe, nijakie, letnie, ponieważ jesteś chrześcijaninem i wszystko co robisz ma być robione dla Pana. Ani twój czas, ani twoja rozrywka, ani przyjaciele, ani rzeczy, które robisz, nie są Panu obojętne. Wszystko służy, albo Panu, albo szatan, pod płaszczykiem neutralności wkradnie się w twoje serce i zniewoli Cię, doprowadzi do poniżenia Twojej godności i wartości jako Dziecka Bożego (spotkanie 2.).

 • Jak temu przeciwdziałać? - Właśnie przez Nową Kulturę!

B. Aspekt pozytywny: budowanie wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia

Wiemy już, że Nowa Kultura jest dla nas wezwaniem do twórczości, że każda, nawet najmniejsza czynność, ma być na chwałę Bożą.

 • Jakie KONKRETNE przejawy Nowej Kultury możemy wcielać w życie?

Informacja

Rozmowa. Wysłuchujemy odpowiedzi uczestników, naprowadzamy ich posiłkując się poniższymi punktami (nie rozdrabniać się nad tym! i absolutnie im tego nie czytać – pomoc dla animatora):

 • kultura ładu – jestem chrześcijaninem i w moim życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, tam gdzie jestem, zawsze jest miejsce dla Niego
 • kultura czystości – odnoszenie się do innych, ubiór, zachowanie, unikanie prowokacyjnych tekstów, dbanie o czyste relacje z chłopakiem/dziewczyną
 • szacunek dla drugiej osoby – niezależnie od tego kim jest, jak się do nas odnosi, czy darzymy ją sympatią, jakie ma poglądy
 • kultura domowa – jak dbam o atmosferę, stosunki, obchody świąt i ważnych uroczystości w moim domu
 • kultura spotkania – jak wyglądają moje spotkania z innymi – spotykamy się by porozmawiać, faktycznie spędzić ze sobą czas, czy byle by wyjść z domu, zagłuszyć wszystko, iść do pubu, czy na dyskotekę (uważać – nie chcemy przekazać, że imprezy są złe, tylko że chodzi o dobre wyważenie proporcji), czy bawię się czyimś kosztem? czy uważam, że „bez picia nie ma zabawy”?
 • kultura słowa – wulgarne słownictwo, prowokacyjne teksty, oszczerstwa, kłamstwa, pyskowanie, kłótnie, „czarny humor”, naśmiewanie się z religii, obmowa, żarty kosztem drugiego, ALE TAKŻE!: dbanie o język polski, właściwe akcentowanie wyrazów, dystans wobec nowomowy i obcych słów, poprawność gramatyczna wypowiedzi
 • kultura artystyczna – co czytam?, czego słucham?, jaką kulturę propaguję? czy jest ona zgodna z zasadami chrześcijaństwa? czy nie krzywdzi innych? (uważać, szczególnie przy omawianiu muzyki, na pewno trafi się ktoś, kto będzie chciał podyskutować nt. metalu, reggae, itp., nie popłynąć na tym temacie!), prasa, książki katolickie, klasyka narodowa, znajomość kultury (wiem, kto to Mozart, o czym jest Pan Tadeusz i w którym roku była bitwa pod Grunwaldem)
 • jako osoba wierząca reprezentuję całe chrześcijaństwo – jaką jestem wizytówką? pryzmatem, przez który postrzegana jest moja religia?

Informacja

na podstawie tekstu „Promieniować Nową Kulturą” ks. Wojciecha Danielskiego

 • Po co to wszystko? Po co nam Nowa Kultura? Po co mamy się o nią starać?

Ostrzeżenie

Gasimy światło w pomieszczeniu i każemy sobie wyobrazić najbliższą godzinę, tydzień, miesiąc bez światła.

 • Co by było, gdyby na całym świecie zabrakło światła?

Dajemy uczestnikom do skosztowania sól. Pytamy jak wrażenia – sól ma ostry, przenikliwy, nawet nieprzyjemny smak.

 • Ale co by było, gdyby nagle nie było soli?

  Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

  —Mt 5, 13-16

Nasze światło ma świcić przed ludźmi, mamy stać na świeczniku: Nowa Kultura to bardzo potrzebna dzisiaj forma świadectwa i ewangelizacji, zmiana świata na lepsze. Aby móc wcielać w życie Nową Kulturę, ona najpierw musi być w nas, musimy mieć fundament. Musimy być w 100% przekonani co do „słuszności sprawy”, że robimy dobrze, że to jest właściwe i że chcemy tak żyć, inaczej będziemy nieautentyczni, a to ludzi nie pociąga, a wręcz odpycha.

Zakładanie masek

Potrzebne materiały: karteczki z wypisanymi rolami: egoista, gwiazda, śmieszek, mądrala, maruda, podburzacz, udręczony, twardziel…

Każdy z uczestników (i animator) losuje karteczkę, następnie cała grupa lub podzielona na zespoły 2-3 osobowe (zależy od wielkości i predyspozycji grupy) odgrywa wybrane scenki (jeśli czas pozwoli to po 2, można zmienić skład grup i role na drugą scenkę – KONTROLOWAĆ CZAS!)

Propozycje scenariuszy:

 • wspólnie próbujemy zorganizować wycieczkę,
 • odwiedzamy kolegę, który jest w szpitalu,
 • rozmowa z rodzicami w sprawie złych ocen,
 • spotkanie w sprawie pracy;
 • wybieramy miejsce, gdzie chcemy razem zjeść obiad
 • kupujemy prezent dla Pawła
 • chcemy razem pojechać na wakacje i wybieramy gdzie
 • wybieramy film, który chcemy razem obejrzeć
 • remontujemy razem pokój

Po zakończeniu scenek – dzielenie:

 • Jak się czułem, gdy byłem…?
 • Jak mnie traktowali inni?
 • Czy zdarza mi się tak zachowywać w życiu?
 • Pytanie do reszty: jak odbieraliście tę osobę?
 • Co nam daje noszenie masek? Pozytywy i negatywy.
 • Dlaczego nie powinniśmy nosić masek?
 • Jak z tego zrezygnować?

Zespojenie dwóch części ludzkości:

W owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

—Ef 2, 12-22

Tylko Chrystus może nas wewnętrznie „połączyć w jedno”, ale musimy sami podjąć o tym decyzję, zrezygnować z ról jakie odgrywamy, z ”podwójnego/potrójnego/poczwórnego życia”. On jest Prawdą, która nas wyzwala, a my możemy o Nim świadczyć i wspólnie z Nim budować świat dookoła nas.

 • Jaki jest najważniejszy element świata dookoła nas?

Najważniejszym elementem świata dookoła są inni ludzie. Możemy zmienić świat poprzez ROZWIJANIE WARTOŚCI OSOBY I WSPÓLNOTY, czyli dbanie o wzajemne relacje. W każdym człowieku jest pragnienie bliskości, miłości, przyjaźni.

 • Jakie mają być te relacje, by były rozwijające dla obu stron? By były wyrazem szacunku i poszanowania godności?

Bóg daje nam najdoskonalszą odpowiedź:

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał Go, wystawiając Go na próbę: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».

—Mt 22, 34-40

 • Jak Jezus określa idealną miłość? Co podaje za wzór?
 • Boga mamy miłować ponad wszystko, całym sobą, wszystkimi elementami naszej tożsamości. A człowieka?
 • Bóg jako wzór do miłowania innych ludzi podaje miłość własną, do siebie samego.Dlaczego?

By móc rozwijać relacje z innymi ludźmi, trzeba poznać i zaakceptować siebie, przyjąć siebie ze swoimi ograniczeniami, dobrymi i złymi stronami. W przeciwnym razie ciągle będziemy się czuć niepewnie, jakbyśmy byli cały czas atakowani i odrzucani. To działa w obie strony – należy przyjąć drugą osobę taką jaką jest, odróżnić grzech od osoby. Głębokie relacje są możliwe tylko przy wzajemnej akceptacji. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy pokochali i zaakceptowali siebie, wtedy będziemy mogli też kochać innych. Największe świadectwo wiary i największy wkład w kulturę, jaki możemy dać, zawiera się w tych dwóch zdaniach – kochać Boga ponad wszystko i zawierzyć Mu całe swoje życie oraz zaakceptować siebie i rozwijać relacje z innymi ludźmi.

Zastosowanie

 1. Zachęta do zawierzenia Bogu swojego życia (może po raz kolejny, może po raz pierwszy)
 2. Zastanowienie się nad swoimi „maskami” (nadal bez wprowadzania do LM!)
 3. Wprowadzenie do modlitwy wieczornej