Spotkanie 1. - „Chcę, ale nie rozumiem”

Wprowadzenie

Informacja

Spotkanie opiera się na tekście św. Cypriana z Kartaginy [http://patres.pl/sw-cyprian-o-jednosci-kosciola/]

Normalnie w pierwszym konspekcie na rekolekcjach znajduje się punkt zapoznania się grupy. Większość z nas zapewne idzie obok siebie w wierze od lat. Skorzystajmy jednak z okazji, aby jednak spróbować poznać się lepiej.

Niech każdy z nas zapisze na kartce trzy zdania dotyczące swojego życia. Dwa z nich niech będą prawdziwe i jedno nieprawdziwe. Spróbujmy wspólnie zgadnąć, które z nich jest fałszem.

Informacja

Koniecznie zapisujemy zdania, aby odczytywać każde z nich z taką samą swobodą i prędkością. Inaczej zdanie zmyślone może być łatwe do rozpoznania po samym sposobie jego prezentacji.

  • Jaka wiedza zdobyta o kimś innym z grupy najbardziej mnie zaskoczyła? Dlaczego?
  • Gdybyś miał/miała wymienić najważniejsze zdarzenie swojego życia w ostatnim roku co byś wskazał/wskazała?

Bóg niepojęty

Punktem wyjściowym dla naszych rekolekcji jest towarzyszenie św. Piotrowi pod Cezareą Filipową. Jest to miejsce wielkiej pomyłki św. Piotra, a co za tym idzie także jego wielkiego zaskoczenia. Choć fragment zdaje się, że bezsprzecznie jest dla św. Piotra doświadczeniem trudnym, bolesnym to jest w nim sporo światła. Św. Piotr musiał być mocno zaskoczony słowami Jezusa Chrystusa - i to zarówno tymi “pochwały” jak i tymi “skarcenia” (!):

Przeczytajmy:

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». […] A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».

—Mt 16,13-27

  • Czym Niepojęty zaskakuje mnie obecnie w życiu?

Nie jest to jedno zaskoczenie tylko jednostronne! Jezus również zdaje się być “zaskoczony”, że ktoś z apostołów tak precyzyjnie odpowiedział na jego pytanie.

  • W jakim momencie sami siebie (lub innych) zaskoczyliśmy w sprawach duchowych?

Te “wzajemne zaskakiwanie się” człowieka z Najwyższym oddaje dynamikę relacji Bóg-Człowiek.

Stopień do szczytu, a nie kres

Św. Cyprian komentuje to zaskoczenie w życiu duchowym z dystansu pokazując nam uniwersalność tego procesu w którym znajduje się św. Piotr:

Niech nikt się nie dziwi, bracia umiłowani, że nawet niektórzy z wyznawców posuwają się do tego rodzaju działania, że tak występnie jak ciężko grzeszą. Przecież złożenie wyznania wiary [podczas prześladowań] nie czyni człowieka wolnego od diabelskich zasadzek i nie daje mu na wieki bezpiecznego schronienia przed pokusami, niebezpieczeństwami, atakami i napaściami ze strony świata, póki znajduje się on na tym świecie. […] Złożenie wyznania wiary [podczas prześladowania] jest początkiem chwały, a nie zasłużeniem już na koronę, nie czyni człowiekowi chwały, ale jest wstępem do godności. Skoro jest napisane, że „kto wytrwa do końca, będzie zbawiony” (Mt 10,22), cokolwiek dzieje się przed końcem jest stopniem, po którym wstępuje się na szczyt zbawienia, a nie kresem, który uważa się za osiągnięcie szczytu.

—św. Cyprian, De unitate Ecclesiae

To mocna przestroga, aby nigdy nie utracić czujności. Św. Piotr choć był blisko, podjął konsekwentną decyzję wędrowania z Jezusem przez 3 lata (!) nadal był daleki od szczytu. Taka perspektywa jednak pozwala nam rozładować pewnego rodzaju napięcie, które może w nas być - wiara to proces, nie muszę być już idealny, liczą się stopnie, liczy się to czy tu i teraz szukam Dobra.

  • Jak wygląda moja gotowość do “nie rozumienia” wiary i miłości?
  • Jakie rzeczy pomagają mi nie wpadać w “diabelskie zasadzki” szukania spełnienia nie tam gdzie ono jest?

Dzielenie się tekstem

Prawdopodobnie z powodu ograniczeń czasowych będziemy w stanie wybrać tylko jedno z poniższych pytań:

  • Co zaznaczyłem/zaznaczyłam podkreśleniem? Dlaczego?
  • Co zaznaczyłem/zaznaczyłam strzałką? Dlaczego?
  • Co zaznaczyłem/zaznaczyłam znakiem zapytania? Dlaczego?

Zastosowanie

Nie chcemy narzucać uczestnikom zastosowania z tego spotkania. Jeżeli to jednak możliwe dobrze by było, aby każdy znalazł swoje zastosowanie i podzielił się nim z resztą grupy.

Autor konspektu zauważa równocześnie znaczące korzyści z poszukiwania zastosowania możliwego do zrealizowania w przeciągu najbliższych 48h.