Spotkanie 3. - “Jedność Ducha”

Cel spotkania

 • Podzielenie się Namiotem Spotkania i wrażeniami z pisania listu jedności
 • modlitwa do Ducha Świętego i podzielenie się Jego doświadczeniem
 • wymiana intencji

Połowa za nami

Na początku tego spotkania chcemy podzielić się wrażeniami z tego, co za nami (Namiot spotkania, pisanie listu jedności, śledzenie relacji podróżników, konferencje):

 • Jak przeżyłem/łam Namiot Spotkania?
 • Jak pisało mi się list jedności? Co było trudne? Co łatwe? Jeśli chcę się tym podzielić to - do kogo napisałem?
 • Co jest dla mnie najciekawsze w relacjach uczestników? Czyja wypowiedź na temat jedności w Kościele trafiła do mnie najbardziej?
 • Jakie mam przemyślenia po usłyszanej przed chwilą konferencji? Co było dla mnie odkrywcze?

Więź

Do tej pory mówiliśmy dużo o różnych obrazach Kościoła, o tym co go buduje i dzięki czemu jego jedność staje się możliwa. Czasem jednak trwanie w nim staje się trudne. Nie bójmy się tego przyznać. Tym bardziej jednak uświadamiamy sobie co nas trzyma w nim najmocniej:

 • Czy zauważam w sobie pragnienie, by odciąć się od tego, z czym trudno jest mi się utożsamić w Kościele? Co mówi o mnie to pragnienie?
 • Co pomaga ci czuć się zakorzenionym w Kościele?
 • Co daje mi poczucie przynależności?

Modlitwa - echo Słowa

Sprawcą jedności Kościoła jest spajający go Duch. Dzisiaj przeżywamy wigilię Zesłania Ducha Świętego. Dlatego na to spotkanie proponujemy jako modlitwę Litanię do Ducha Świętego lub echo słowa z wykorzystaniem Sekwencji “Przybądź Duchu Święty”. Wybór zarówno tekstu jak i formy należy do animatora. Jeśli w danej grupie jest to możliwe, to zachęcamy by pójść jeszcze o krok dalej w stronę modlitwy spontanicznej i w zależności od tekstu:

 1. w przypadku Litanii, na koniec jednej z serii wezwań (najlepiej tej pierwszej, z odpowiedzią “zmiłuj się nad nami”) dać możliwość wypowiadania w modlitwie spontanicznej własnych wezwań
 2. w przypadku Sekwencji, po jej przeczytaniu, oprócz modlitwy z wykorzystaniem fragmentów tekstu, zachęcić do wypowiadania własnych wezwań inspirowanych Sekwencją.

Oczywiście, w razie potrzeby, można też pomodlić się litanią “klasycznie”, bądź wykorzystać Sekwencję jako podstawę do rozważania i modlitwy prowadzonej tylko przez animatora.

Sekwencja “Przybądź Duchu Święty”

1.Przybądź Duchu Święty,
ześlij z nieba wzięty
światła Twego strumień.
Przyjdź, ojcze ubogich,
Przyjdź dawco łask drogich
Przyjdź światłości sumień.

2.O najmilszy z gości,
słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utuleniem.

3.Światłości najświętsza,
serc wierzących wnętrza,
poddaj swej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia
Jeno cierń i nędze.

4.Obmyj, co nie święte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

5.Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym,
siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęścia bez miary.

Litania do Ducha Świętego

Prosimy skorzystać z książeczki do nabożeństwa lub odnaleźć w internecie.

Główny Bohater wieczoru

Po modlitwie proponujemy dzielenie na temat roli Ducha Świętego w naszej codzienności:

 • Które określenie Ducha Świętego przemawia do mnie najmocniej?
 • O który dar Ducha Świętego chcę dziś szczególnie prosić?
 • Jak doświadczam działania Ducha Świętego w swoim życiu?

Podzielenie się intencjami

Za chwilę wspólnie będziemy uczestniczyć w transmisji Mszy świętej. Wczoraj mówiliśmy o tym, że w listach jedności chodzi nie tylko o same słowa, ale też o  konkretne wsparcie, dlatego też nasi podróżnicy odwiedzając różne osoby, pytają o intencje, w których będziemy ofiarowywać Eucharystię. Zróbmy teraz to samo w przestrzeni naszej małej grupki, podzielmy się tym, o co chcemy żeby inni się modlili dla nas:

 • O modlitwę w jakiej intencji chciałbyś poprosić naszą grupę?