Spotkanie 1. - Iluzja a prawda

Cel spotkania i wprowadzenie dla animatora

To spotkanie ma charakter wprowadzający, jest wstępem do dalszej części rekolekcji, gdzie wyszedłszy od wolności skupimy się na naszych wyborach i ich konsekwencjach. Najważniejsze jest tutaj zrozumienie czym jest prawdziwa wolność. Uczestnik po spotkaniu rozumie czym jest wolność, potrafi ją zdefiniować i odróżnić pojęcie prawdziwej wolności od iluzji wolności. Potrafi wskazać jej płaszczyzny w swoim życiu. Dzisiejsze spotkanie jest wprowadzeniem do modlitwy wieczornej, której głównym celem będzie wskazanie Chrystusa jako tego, który wolność przynosi. Z racji na ograniczony czas, postaraj się zachować dynamiczną płynność tego spotkania.

Informacja

Tu mogą się pojawić dyskusje na temat “wolności” w aborcji, czarne protesty itd. Trzeba się z tym liczyć i być na to przygotowanym.

Pamiętaj, podane przykładowe odpowiedzi na pytania są tylko sugestią autorów, nie wymagamy w żadnym momencie podania słowa-klucza. Masz wielki wpływ na ludzi, którzy teraz przed Tobą stoją. W tym czasie jesteś szczególnie za nich odpowiedzialny. Nie bez powodu znajdujesz się właśnie w Brennej, na tych rekolekcjach. Spędzaj ze swoją grupą każdy możliwy czas wolny. Bądź z uczestnikami w pokoju, zadawaj im pytania, bądź obecny nie tylko na spotkaniach grupowych, ale w całym ich czasie rekolekcyjnym. Jednym z powodów jest proza życia i konieczność utrzymania dyscypliny na rekolekcjach dla 100 osób. Ważniejszym powodem jest nawiązanie relacji bez której wszystko co mówimy będzie z definicji 10 razy mniejszej mocy. Inspiruj, zapalaj, ucz, w razie potrzeby burz i pokazuj jak budować od nowa. Niech to będzie czas działania Ducha Świętego. Powodzenia!

 • zawiązanie wspólnoty, wzajemne poznanie się
 • od razu w kontekście wolności - jak ją rozumiemy, co nam ją zabiera, jak na to reagujemy?
 • pokazanie jak błędnie można rozumieć wolność i pokazanie czym wolność jest naprawdę
 • pokazanie wartości wolności, ale także wolności jako warunku tego, żeby coś było wartościowe (bo bez wolności nie ma racji bytu - np. miłość, moralność…)
 • wprowadzenie w modlitwę wieczorną (wolność nie jest łatwa, często z różnych względów sami nie potrafimy jej w pełni osiągnąć)

Zapoznanie się grupy

Celem tego punktu jest zapoznanie się, stworzenie wewnętrznej wspólnoty. Warto, szczególnie w młodszych grupach, podkreślić, że mogą się czuć swobodnie, że tworzymy zamkniętą grupę. Forma dowolna (byle nie za długa). Można zadać kilka pytań o pasje, ulubiony film itd. i płynnie przejść do wprowadzenia zadając pytanie typu: “kiedy czujesz się wolny?”, “co cię najbardziej cieszy?”

 • Dowolna forma modlitwy o otwartość, działanie Ducha Świętego, prośba o siły, abyśmy ten czas umieli wykorzystać.
 • Zapoznanie, np.: Twój ulubiony film, marzenia, opisz siebie w kilku przymiotnikach-dlaczego takie a nie inne?
 • Można poprosić by każdy zadał sobie pytanie (na które nie będziemy odpowiadać): Co zamierzam zrobić z tym czasem. Muszę podjąć decyzję: wchodzę w to na 100%, staram się, bo mogę coś zyskać, bo właściwie co mam do stracenia albo nie.
 • Kiedy czujesz się szczęśliwy?
 • Kiedy czujesz się wolny?

Wprowadzenie-definiowanie wolności

Tutaj przechodzimy już do treści właściwej spotkania. Proponujemy luźną burzę mózgów nad samą definicją wolności, którą potem będziemy konfrontować z rzeczywistością. Konstytucja soborowa (Gaudium et spes (z łac. Radość i Nadzieja) – Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym ogłoszona przez papieża Pawła VI 7 grudnia 1965. (KDK17)) wolność rozumie jako: brak zewnętrznego przymusu i wewnętrzną niezależność wobec zła. Łączy w taki sposób dwie koncepcje wolności: wyboru i autonomii działania.

Burza mózgów: Czym jest wolność, z jakimi obrazami Ci się kojarzy? W jakich sferach mojego życia występuje? (Skojarzenia można wypisać na kartce w postaci “słoneczka” ze słowem “wolność” w centrum. Np. brak zew. przymusu, wewnętrzna niezależność od zła, wolny wybór dobra, wolność w prawie, wolność od grzechu, wolność słowa, nie idę pod wpływem ślepego popędu, wolność od śmierci)

Możemy sobie pomóc i zobaczyć co bezpośrednio mówi Pismo o wolności.

Informacja

Można wybrać po jednym fragmencie.

Przeczytajmy:

Wolność w poznaniu Boga:

Czyż nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czyż nie widziałem Jezusa, Pana naszego Czyż nie jesteście moim dziełem w Chrystusie?

—1 Kor 9,1

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam wolność.

—2 Kor 3,17

Wolność od grzechu:

a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości.

—Rz 6,18

On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.

—1 Kol 1,13-14

Wolność od śmierci:

Stworzenie bowiem zostało poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych.

—Rz 8,20-21

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

—Rz 8,1-4

Zapytajmy:

 • Czy da się żyć bez wolności? Dlaczego tak, dlaczego nie?

 • Czy wolność to stan stały? Czy zawsze jestem wolny?

 • W jakich momentach sam swoją wolność odbieram?

 • Jak reagujesz, gdy ktoś Twoją wolność zabiera/ogranicza?

 • Jaka jest Twoja motywacja do zrobienia czegoś, gdy sam na to się decydujesz, a jaka, gdy zostaje Ci to narzucone? (Np. wybór szkoły gimnazjalnej raczej nie był tylko moim wyborem, ale już wybór zajęć dodatkowych/organizacji/studiów tak (chociaż nie zawsze))

 • Jaki mam stosunek do tych wyborów? Które dają mi więcej satysfakcji i spełnienia?

 • Jaką wartość mają czyny wykonywane z przymusu? Jakie mają efekty?

 • Można skonfrontować te same sytuacje, pod wpływem przymusu/w nieszczerości i w wolności:

  • Powiedzenie komuś “Kocham Cię” w nieszczerości i wolności
  • Pomoc babci/mamie, dlatego, że chcę pomóc vs dlatego, że muszę
  • Nauka albo ćwiczenie na instrumencie - kiedy zmuszają mnie rodzice, albo kiedy sam chcę
  • Spotkanie ze znajomymi/rodziną - wymuszone vs wybrane w wolności
 • Dlaczego wolność jest warunkiem tego, aby coś było wartościowe?

 • Czy wolność ma jakieś ograniczenia?

Ostatnim pytaniem przechodzimy do następnego punktu spotkania.

Złudzenie wolności

W tym momencie trzeba mocno podkreślić i znaleźć różnicę, pomiędzy prawdziwą wolnością, która daje szczęście, a pozorną “pseudo-wolnością”, która zniewala. Dochodzimy do wniosku, że wolność nie może być usprawiedliwieniem zła.

Wizja pełnej wolności

Prezentujemy kilka przykładów wizji maksymalnej, przerysowanej wolności.

 • Jak wyglądałoby społeczeństwo maksymalnej wolności? (Brak odpowiedzialności karnej, maksymalna wolność słowa.)
 • Jak wyglądałaby relacja damsko-męska? (Mogę mieć wielu partnerów, robić co chcę bo jestem przecież wolny.)
 • Jakie widzimy zagrożenia w tych sytuacjach?

Iluzja wolności

 • Czy odnosząc się do zaprezentowanych przykładów możemy stwierdzić, że wolność jest równoznaczna z tym, że wszystko mi wolno? Czy to możliwość robienia tego, na co ma się ochotę? Dlaczego tak, dlaczego nie?
 • Czy wolność to brak jakichkolwiek ograniczeń (jakich)?
 • Czy wolność możemy mierzyć ilością możliwości jakie mamy do wyboru? (Wtedy bylibyśmy wolni tylko w momencie wyboru i najlepiej gdybyśmy nigdy nic nie wybierali, bo każdy wybór powoduje, że zmniejszamy sobie zakres możliwości, a więc idąc tym tropem - ograniczamy swoją wolność)
 • Czy w takim razie wolność może zniewalać - w jaki sposób? (Prawdziwa wolność nie zniewala, ale jej iluzja - tak.)
 • Jakie istnieją złudzenia wolności? (Można samego siebie zniewolić ideą wolności - tj. tak bardzo chcieć być wolnym, że dla samej tylko wolności (dla udowodnienia, że mogę) wybieram coś czego nie chcę. Na przykład: dziecko, które tylko po to żeby zrobić na przekór mamie ucieka z domu, a potem płacze, bo mu smutno bez mamy; proste-„na złość babci ôdmroża se uszy”; poważniejsze, jeśli chodzi o konsekwencje w życiu: idę na takie czy takie studia, po to tylko żeby coś komuś udowodnić (np. rodzicom), zamanifestować swoją wolność, mimo że w gruncie rzeczy nie jest to to co chciałbym robić…)

Przeczytajmy:

Jak ludzie wolni [postępujcie], nie jak ci, dla których wolność jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga.

—1 P 2,16

 • Co to znaczy, że dla niektórych wolność jest usprawiedliwieniem zła? Czy taka wolność jest prawdziwą wolnością? (Konkluzja)

Przeczytajmy:

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.

—1 Kor 6, 12

 • Jak mogłoby brzmieć to zdanie w inny sposób?Jak rozumiem te słowa?

Podsumowanie i zastosowanie

 • Jeżeli miałbyś opisać treść spotkania w dwóch zdaniach, jak one by wyglądały?

Dochodzimy do wniosku, że każdy z nas jest w jakiś sposób wrażliwy na punkcie wolności. Jej wymagania wcale nie są łatwe. Trzeba wrażliwości, wyczucia, słuchania Boga, aby móc odróżnić co tak naprawdę prowadzi mnie do Pełni Wolności.

W ramach wprowadzenia do modlitwy wieczornej, pięknie by było powiedzieć w tym miejscu świadectwo na temat wolności, którą daje mi Chrystus.

Wybiorę taką przestrzeń w moim życiu, gdzie brakuje mi wolności i za chwilę na modlitwie wieczornej spróbuję powierzyć ją Bogu.

Modlitwa

Modlitwa o dobre przeżycie tego czasu. W ramach odpowiedzialności, każdy może się pomodlić za inną osobę ze swojej grupy. Dziękujemy za czas spotkania i prosimy o łaski na czas rekolekcji, o Dary Ducha Świętego w rozeznawaniu co w moim życiu jest prawdziwą wolnością.