Okiem diakonii techniczno-gospodarczej

  • Kiedy co załatwiać?
  • Organizacja transportu
  • Zgody rodziców
  • Organizacja zapisów
  • Organizacja jedzenia
  • Organizacja ośrodka