Spotkanie 2. - “Na Brzegu Znaków”

Cel spotkania

Spotkania w grupach “Na Brzegu” mają stworzyć przede wszystkim przestrzeń dialogu i wzajemnego wsłuchiwania się w głos innych członków Kościoła. Temu celowi zostały podporządkowane konferencje poprzedzające spotkania - by zainspirować, stworzyć wspólne doświadczenie, do którego teraz razem będziemy mogli się odnieść.

Dzisiejsza modlitwa to Akatyst ku czci Ducha Świętego. Celem dzisiejszego spotkania jest powrócenie do naszego sakramentu bierzmowania i przypomnienie sobie o roli Ducha Świętego w poznawaniu Tajemnicy.

Wiara wymaga pytań - o roli ciekawości

Przeczytajmy:

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę» Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»

—J 14,1-5

Słuchaliśmy dzisiaj konferencji, które poruszały temat zadawania pytań odnośnie wiary, tajemnicy, ale także zwyczajnie znaków i czynności religijnych. Św. Tomasz w powyższym fragmencie odważa się poprawić (!) mistrza.

Informacja

Schemat wypowiedzi jest taki:
[wzniosła opowieść o przyszłości]
- wiecie dokąd idę
- nie Panie, wcale nie wiemy
 • Czy byliśmy kiedyś świadkami podobnej sytuacji (niekoniecznie religijnej)? Jak się wtedy czuliśmy?
 • Co chciałbym z postawy św. Tomasza zabrać do swojego życia religijnego? Jak to by wyglądało w 2022 roku?

Wiara jako rozwój i droga

Pytania, ciekawość, życzliwe konfrontowanie prowadzą do naszego rozwoju. To odwaga ucznia, który na pytanie nauczyciela “czy wszystko jest jasne?” odpowiada “nie, nie wiem dlaczego się tego uczymy” rozpoczyna najważniejszy etap edukacji - schodzi na głębszy poziom motywacji. Jak każda inna sfera naszego życia, wiara przechodzi różne etapy, dojrzewa razem z nami. Paweł pisze:

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.

– 1 Kor 13, 11

Gdy jesteśmy dziećmi, nasz sposób postrzegania rzeczywistości jest dziecięcy. Gdy dojrzewamy, znów widzimy świat inaczej i wiarę przeżywamy inaczej, i tak na każdym etapie życia. Wiara nie jest zjawiskiem statycznym, ale dynamicznym, zmienia się i ewoluuje, dlatego próby przeciągania jakiegoś z jej etapów nie prowadzą zwykle do dobrych skutków.

 • Jak kiedyś wyglądała moja wiara i jej przeżywanie? (np. kiedy byłem dzieckiem)

A jak moja wiara wygląda w węższym horyzoncie czasowym? Co teraz we mnie pracuje? Co się teraz zmienia/ostatnio zmieniło? Na jakich płaszczyznach się “zmienia”?

Informacja

Świadectwo animatora: o widzeniu w swoim życiu roli “światła” i jego rozwoju tak samo jak i “życia. Rozwój wiary wznosi się na obu tych skrzydłach. Gdy za dużo światła i życie kuleje bliższy jestem faryzeuszom. Gdy zaniedbuje rozwój rozmowy moja wiara będzie zagrożona stagnacją.

Decyzyjność w wierze

Możliwość podejmowania decyzji jest jednym z najbardziej bezpośrednich skutków wolności jaką jesteśmy obdarzeni. Podejmujemy tysiące mało widocznych decyzji dziennie. Podejmujemy też takie, które zapadają nam w pamięć na całe życie i dosłownie zmieniają rzeczywistość. Często mówimy, że “nie da się przed nimi uciec”, ponieważ bywają trudne, ale decyzje są przestrzenią pchania naszego życia do przodu, a bez nich nie mielibyśmy szansy na rozwój. Zwiększająca się decyzyjność/sprawczość jest najlepszym wskaźnikiem naszego dojrzewania.

Spróbujmy się przyjrzeć decyzjom znanych nam postaci:

 1. Św. Franciszek
 2. Św. Piotr
 3. Maryja
 • Jakie decyzje tej osoby nam się podobają?
 • Co pozwoliło tym osobom podjąć takie decyzje? Jakie ich cechy i zasoby możemy wymienić?

Moja decyzyjność (wiary)

Skupmy się na naszym podejmowaniu decyzji:

Decyzja 1:
Masz pewną sumę pieniędzy, które postanowiłeś przekazać na cele charytatywne, na jaki cel przeznaczysz pieniądze?
Decyzja 2:
Kupujesz prezent na święta dla babci. Możesz kupić jej witaminy dobre dla jej zdrowia lub apaszkę w jej ulubionym kolorze. Co byś wybrał?
Decyzja 3:
Modlitwa również jest dynamiczną drogą, pomyśl, co mógłbyś w niej zmienić?
 • Na jakich zasobach bazują moje decyzje?
 • Jakie są moje “zasoby” (charyzmat) w duchowości? (pytanie zadane bez odpowiedzi)
 • Co było nam łatwiej wskazać - nasze zasoby czy zasoby św. Piotra, Maryi i św. Franciszka? Co mi to mówi o mnie samym?

Rola Ducha Świętego w mojej decyzyjności

Bóg chce, abyśmy byli dojrzali, abyśmy osiągnęli mądrość na której będą bazowały nasze decyzje.

Przeczytajmy:

Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości - życie nieskalane.

—Mdr 4,8-9

 • Co jest wyznacznikiem naszej dojrzałości w wierze?
 • Jaką rolę w moim życiu ma Duch Święty?

Sakramentem dojrzałości jest bierzmowanie. To sakrament często “niedowartościowany” w praktyce duszpasterskiej. Wracamy do niego stosunkowo rzadko. W czasie Mszy Świętej przy udzielaniu tego sakramentu modlitwa po komunii brzmi tak:

Wszechmogący Boże, udziel pełni dojrzałości chrześcijańskiej tym, których obsypałeś darami Twojego Ducha i nakarmiłeś Ciałem Twojego Syna, † aby stale okazywali wobec świata wolność Twoich przybranych dzieci * i przez swoją świętość spełniali prorocki urząd Twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
 • Który fragment tej modlitwy wydaje mi się najbardziej trafiający w moją obecną sytuację życiową? Dlaczego?
 • W jaki sposób Duch Święty pomaga nam w podejmowaniu życiowych decyzji?

Wprowadzenie do modlitwy wieczornej (Akatyst)

Akatyst jest modlitwą będącą na brzegu Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Jego nazwa pochodzi z greki od słowa a - „bez”, kathiden - „siedzieć”,hymn ten śpiewa się na stojąco.

Będziemy modlić się za pomocą Akatystu. Jest on bogaty w treści i pewnej (być może nowej?) wrażliwości na Ducha Świętego. Myślimy, że dość powszechnym doświadczeniem ludzi wierzących jest to, że mamy pewną trudność w skupieniu się na treści modlitw śpiewanych.

Informacja

Jako przykłady: głębia teologiczna kolędy Bóg się rodzi, Exsultet, Zbliżam się w pokorze, Te Deum.

Przeczytajmy teraz wspólnie wybrane fragmenty tej modlitwy i podzielmy się nimi.

IKOS 10
Źródło rozumu i geniuszu twórców – zamieszkaj w nas,
Który śpiewasz w pieśniach, którego głosi muzyka – zamieszkaj w nas,
Źródło zachwytu poetów i duszo rzeczy pięknych – zamieszkaj w nas,
Który mówisz przez oratorów i prowadzisz pędzel malarza – zamieszkaj w nas.

– Akatyst do Ducha Świętego
 • Co w tym fragmencie jest Ci najbliższe?
 • Co w tym fragmencie Cię zaskakuje?
 • Co z  tego fragmentu możesz zabrać dla swojego życia duchowego obecnie?
 • Akatyst jest przewietrzeniem naszego sposobu myślenia o Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Czy kiedykolwiek wcześniej pomyślałeś o nim jak powyżej?

W zależności od czasu spotkania proponujemy w tym miejscu przeczytać inne fragmenty Akatystu - mogą być losowo wybrane przez kogoś z grupy. Do każdego z nich zadajemy dokładnie takie same pytania jak te powyżej.

Zastosowanie

Dla chętnych: w czasie dzisiejszej modlitwy Akatystem miejmy w ręku nie tylko notatnik, aby śledzić tekst ale także długopis. Zaznaczmy sobie na marginesie momenty do których chcielibyśmy w najbliższym czasie wrócić, albo po prostu które wydają nam się szczególnie do nas skierowane.