Spotkanie 1. - Odkrycie wartości człowieka

Cel

Odkrycie wartości człowieka (do czego jest on zdolny, co stanowi o jego sile, co sprawia , że hasło ‘’Człowiek-to brzmi dumnie jest prawdziwe). Odkrycie własnej wartości - ja też jestem zdolny do dokonania wielkich rzeczy, mam w sobie ten potencjał.

Modlitwa

Modlitwa spontaniczna (w młodszych grupach trzeba pamiętać, aby sprawdzić czy nie trzeba wprowadzić do tej formy modlitwy) do Ducha Świętego z prośbą o dobre przeżycie rekolekcji i jego opiekę.

Wprowadzenie do spotkania

Prosimy uczestników, by przedstawili się chociaż z imienia i nazwiska i podali jakąś informacje o sobie.Następnie w ramach zapoznania się stawiamy każdemu z uczestników po kolei następujące pytania. Ich celem jest uświadomienie uczestnikom, co dla nich jest wartością.

  • Na co poświęcasz najwięcej czasu ?
  • Bez czego nie potrafisz wyobrazić sobie życia ?

Informacja

co jest dla nas ważne w życiu ? Czy potrafimy np. przeżyć jeden dzień bez facebooka. Co cenimy- przyjaźń, miłość ? Czy wyobrażamy sobie życie bez przyjaciół ? Można opowiedzieć o jakieś bliskiej osobie->to pytanie o system wartości ; priorytety, jakie mamy w życiu

  • Jakie zachowania ludzi w  okół Ciebie doceniasz ?

Informacja

to pytanie ma na celu odkrycie z uczestników, jakie wartości cenią u innych. Co lubią w ludziach i co w nich cenią, można również zapytać, na zasadzie przeciwieństwa, co nas w ludziach denerwuje

  • Co cenisz w sobie ?

Informacja

pytanie, jakie swoje cechy, poglądy uważa się za słuszne i czy ja jestem z tego dumny

Wartość talentu

Podsumowaniem powyższej wymiany zdań jest fragment z Ewangelii:

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

—Mt 25,14-30

  • Co rozumiem pod pojęciem talent ?

Talent to starożytna jednostka monetarna używana na terenach Bliskiego Wschodu i Grecji. Czy kiedykolwiek zastanawiałem się, jaką wartość ma ta moneta? Tutaj następuje „trik”” z Biblia Tysiąclecia. Otwieramy na słowie Talent i czytamy definicje. Pokazujemy, że jeden talent miał ogromna wartość. Żeby bardziej uświadomić sobie wartość tej monety podkreślamy, 1 talent=6000 dniówek (32 kilogramy złota,1 TALENT). Podkreślić ten fakt można jeszcze tym, że pryz normalnej pracy w ciągu roku (tj.46 tyg. w roku,odliczając pryz tym dni świąteczne oraz czas urlopu) i 5 dniach roboczych z 8 godzinami pracy 46*5=230 dniówkę rocznie, co daje 26 lat pracy->po tylu latach dostalibyśmy zapłatę w wysokości 1 talentu.

Dla porównania można przeczytać tekst o wdowim groszu:

Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie».

—Mk 12,41-44

Ofiary oznaczają dziękczynienie. Jeden grosz może symbolizować naszą ofiarę-dajemy tak mało Bogu, nawet, jak jest to wszystko, co możemy mu dać. My dostajemy od niego znacznie więcej niż jesteśmy w stanie sami mu zaoferować. To, co możemy dać Bogu, nigdy nie będzie współmierne z tym,co od niego otrzymujemy. ( ale Bóg cały czas będzie nam dawał wszystko).

Prosimy uczestników, by otwarli Pismo Święte na Psalmie 8. Odczytujemy na głos.

Pytania:

  • Co budzi w nas zachwyt w otaczającym nas świecie ?
  • Czy dostrzegamy potęgę Boga w otaczającym nas świecie ?
  • Jaką rolę dał Bóg człowiekowi?
  • Co sprawiło, że człowiek stał się właściwie panem stworzenia ?

Bóg posiada nieograniczoną władzę, jest wszechpotężny i wielki. Jednak władzę nad tym wszystkim podarował człowiekowi, który patrząc na ogrom rzeczy stworzonych przez Boga, popada w zdumienie.

WNIOSKI:
Zachwyt nad Bogiem i jego dziełami budzi zachwyt nad człowiekiem (nie na odwrót)

Pytania:

  • Co stanowi o naszej wielkości ?

Bóg uczynił nas na swoje podobieństwo, uczynił nas panami tej ziemi, zyskaliśmy nasza wielkość dlatego, że Bóg jest wielki)

Informacja

poprosić uczestników, by podali przykłady świadczące o wielkości człowieka, np jakieś odkrycia naukowe, akcje humanitarne, szybkość podejmowania decyzji w wypadku np zagrożenia wojną, możliwość globalnej komunikacji itd.

Ostrzeżenie

uświadomienie uczestnikom,że mowa jest o NICH, nie o INNYCH. O każdym z nich indywidualnie. Możliwe, że nasi uczestnicy nie dokonali żadnych wielkich rzeczy typu odkrycie nowego pierwiastka i prawdopodobnie ich nie dokonają. Ale pod pojęciem wielkich rzeczy możemy podpisać takie rzeczy jak np. bycie wiernym przyjacielem, sumienne dotrzymywanie obowiązków, uczciwa praca w przyszłości, działalność wolontariacka.

Zastosowanie

Zastosowaniem z tego spotkania będzie udanie się na modlitwę wieczorną z refleksją na temat siebie-co dla mnie jest ważne, czym ja mogę przysłużyć się innym ludziom.

Zakończenie

Modlitwa spontaniczna do Ducha Świętego zawierająca dziękczynienie za czas spotkania oraz za dary, które każdy z nas otrzymał od Boga.