Motywacja - czyli dlaczego warto?

  • Integracja wspólnoty lokalnej
  • Zakładanie nowych wspólnot
  • Łatwiej uczestnikowi przyjechać na 3 dni, aby zdobyć doświadczenie Oazy Rekolekcyjnej niż na 15 dni
  • Rozbudzanie kreatywności i zaangażowania diakonii lokalnych
  • Formacja animatorów, która jest brzemienna w owoce (nie chcemy tylko mówić, chcemy robić!)
  • Realna integracja diakonii specjalistycznych