Spotkanie 1. - Słowa wyczekiwane

Cel

Wprowadzenie do tematu rekolekcji, zwrócenie uwagi na wartość samego słowa oraz na nasz do niego stosunek. Ustalenie czym są słowa ważne, a czym nieważne. Dotarcie do tego, jakich słów oczekuje każdy z nas, jakie są mile widziane, a jakie nie. Uświadomienie sobie, jakich słów inni oczekują od nas i jakie słowa my możemy dać innym.

Wprowadzenie dla animatora

Ważne jest, aby skupić się na tym, co dla uczestników jest istotne, jakich słów oni oczekują. Widzę to w formie luźnej dyskusji, wymiany myśli, cały czas krążącej wokół tych słów oczekiwanych. Nie musi tu być jakiegoś koniecznie zaplanowanego przebiegu dyskusji, powinna się ona naturalnie potoczyć.

Modlitwa

Prośba o otwarcie się na siebie, stworzenie prawdziwej wspólnoty, a także o umiejętność szukania odpowiednich słów, odpowiednie ich wykorzystywanie w czasie spotkań.

Wprowadzenie

Posłuchajmy:

Zobacz ile jest słów,
jak chcesz mówić to mów,
nie chcesz mówić , no cóż,
ja nie poradzę Ci już,nóż
ostre masz słownictwo,
nie chcesz upaść tak nisko,
lepiej wyrzuć go na wysypisko,
bo załatwisz słowem wszystko,
proszę, przepraszam, kocham ,nie kocham!
odejdź, wracaj, dotykaj słowem!
czasami słowo nie wystarczy wiesz,
czasami słowo nie wystarczy wiem,
prócz słowa musisz jeszcze bardzo chcieć,
musisz uwierzyć w jego moc i sens,
czasami słowo nie wystarczy wiem,
czasami słowo nie wystarczy wiesz,

jak rzeka płynie z twych ust,
siłą miliona kropel!możesz nim dodawać sił,
każdego dnia,o każdej porze,
wypowiedziane raz,może być użyte przeciwko Tobie,
musisz świadom być..świadom tego co powiesz

ref. jedno słowo , słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo , słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo , słowo, słowo i Ty!

tak to jest! tak to się dzieje!
ślina na język przynosi Ci wiele,
czasami pod wpływem,czasami od tak,
i niszczysz to , coś tworzył od tylu lat,

—zespół „Tabu” – Jedno słowo

Zadajemy pytania dotyczące usłyszanego utworu (pogrubione słowa to te, na które warto zwrócić szczególną uwagę i do nich się odnieść):

Słowa ważne dla nas

  • Jakie słowa powodują, że się śmiejesz? Jakie „wyciskają łzy”?
  • Jakie ważne słowa kiedyś usłyszeliście, jakie wypowiedzieliście? Z czym te słowa były związane?

Uczestnicy wymieniają słowa. Celem jest dojście do wniosku, że jest grupa słów, związanych z emocjami, z ważnymi funkcjami (ekspresywna, impresywna, sprawcza), które na nas oddziałują, zmieniają coś w naszym życiu, w nas samych.

Pozwólmy uczestnikom na luźne wypowiedzi, sypnięcie pomysłami, jednak należałoby nadać temu odpowiedni kierunek poprzez np. podzielenie się swoimi ważnymi słowami. Istotne jest mocne podkreślenie wartości tych słów, to one w tym spotkaniu są najważniejsze. Reszta ma być jedynie tłem, na którym będą one się bardziej odznaczać.

Sens i moc słowa

  • „Musisz uwierzyć w jego moc i sens” Jaką moc, sens ma słowo w Twoim życiu?
  • Czy nie jest tak, że pleciemy, co ślina na język przyniesie?

Często zdarza się, że nie zwracamy uwagi na nasze wypowiedzi, nie są one specjalnie przemyślane. Jednak na każdego z nas one wpływają, posiadają moc. Wniosek: Należy być świadomym tego, co się mówi. Słowo ma wielki wpływ na nas samych, na drugiego człowieka. Powinniśmy zawsze o tym pamiętać.

W tym punkcie mówimy o mocy słowa - najlepiej tej pozytywnej :) Uwrażliwiamy ludzi na to, że to, co mówią zmienia innych, zmienia ich samych. Można pokazać to działanie na przykładzie - wymyślić hipotetyczną sytuację pomiędzy animatorem a uczestnikiem(ami) i zapytać jak by się czuli, po jakiejś wypowiedzi animatora (w czasie spotkania, poza nim - do wyboru). Dla kontrastu można przedstawić dwa sposoby przekazania jakiejś informacji. Zależy od wyobraźni i inwencji :)

Słowa, które niszczą

  • Słowo-niszczyciel? Uważacie, że istnieją takie słowa? Czy mogą one niszczyć? Jakie to słowa?

Wypowiedzi które obrażają, poniżają, obniżają poczucie czyjejś wartości, wywołują smutek. W takich właśnie wypowiedziach najlepiej widać to, co można zrobić ze słowem i co można komuś tym słowem zrobić.

Można tutaj przywołać jakieś przykłady, odnieść się do doświadczenia uczestników. Podkreślamy na tych przykładach moc słowa (w nawiązaniu do pkt poprzedniego), ale jednocześnie też wspominamy, że tak samo jak słowem można kogoś zranić, tak można też pocieszyć, naprawić coś.

Oddzielanie słów od siebie

  • Słów jest tak wiele, jednak czy potrafimy je przesiać? Oddzielić od siebie te, które niosą ze sobą jakąś wartość od tych, które jej nie posiadają?

Możliwe, że nie zawsze się na tym skupiamy, nie przykładamy do tego wagi. Jednak na pewno posiadamy takie słowa, których wyczekujemy, które niosą ze sobą coś więcej, nie są tylko zlepkiem zgłosek. O tych słowach wspominaliśmy na początku.

Dobrym pomysłem byłaby próba pogrupowania tych haseł, które już wcześniej w czasie spotkania padły, zapisywać je sobie na bieżąco z boku na kartce, a następnie wymienić i razem z grupą określić do jakiej kategorii byśmy je zaliczyli i dlaczego.

Konkretny podział słów + Zastosowania

  • Jak więc możemy podzielić słowa?

Informacja

Podział słów: ważne - kolorowe kartki, nieważne – białe kartki. Zastanowić się nad tym podziałem słów i nad tym, co chcielibyśmy na kartkach umieścić.

Możemy tutaj jeszcze raz przypomnieć te słowa, które uczestnicy już uznali za ważne i wartościowe, te na które czekają.

Tłumaczymy na czym polega zabawa z karteczkami: Słowa na białych karteczkach to te, które danego dnia usłyszeliśmy i nie były dla nas ważne; na kolorowych natomiast umieszczamy te, które danego dnia usłyszeliśmy i były dla nas ważne = czekaliśmy na nie lub takie, których niestety nie usłyszeliśmy, ale na nie czekaliśmy.

I zostawiamy ich z pytaniem do przemyślenia:

  • Jeśli już wiemy jakich MY oczekujemy słów to jakich słów mogą oczekiwać inni od nas?
  • Co takiego możesz im dać?
  • Jakie słowa masz do przekazania?