Okiem diakonii leitmotiv-u

  • Motyw powracający
  • Pozwala rozróżniać rekolekcje pomiędzy sobą
  • Dobry wentyl bezpieczeństwa
  • Zawsze ma znaczenie!
  • Tworzy klimat, przestrzeń z którą się identyfikujemy