Ruch Światło-Życie - co to znaczy?

Czas powstania konspektów:

Jesień 2006 roku

Miejsce pierwszych rekolekcji:

Babice, diecezja gliwicka

Miejsce powstania konspektów:

Diecezja gliwicka

Grupa docelowa:

Oazy parafialne z całej diecezji, główny nacisk na ludzi nowych w Ruchu (preoaza)

Opis rekolekcji:

Rekolekcje z założenia były organizowane dla ludzi, którzy formują się w Oazie jednak nie wyjeżdżają na rekolekcje wakacyjne. Działaliśmy na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze same rekolekcje miały układ dnia identyczny z rekolekcjami 15 dniowymi co dawało uczestnikom szkosztować tej metody i się do niej przekonać. Po drugie temat rekolekcji dotyczył tożsamości Oazowiczów pokazując, że z przynależności do wspólnoty wypływają konkretne konsekwencje. Rekolekcje dodatkowe pokazywały szeroko wizję wspólnoty Ruchu jako grupy, która stara się walczyć o lepszy świat - pokazując konkretne narzędzia.

Spis konspektów spotkań w grupach