Przestrzenie wolności

Czas powstania konspektów:
Wiosna 2010 roku
Miejsce pierwszych rekolekcji:
Babice, diecezja gliwicka
Miejsce powstania konspektów:
Diecezja gliwicka
Grupa docelowa:
Rekolekcje otwarte dla ludzi od 13 do 23 roku życia
Opis rekolekcji:
Temat rekolekcji został wybramy jako wyjście na przeciw informacji zwrotnej jaką otrzymaliśmy po poprzednim wyjeździe. Rekolekcje wielkopostne mające na celu pogłębienie rozumienia wolności (wolność to nie swoboda). Opieraliśmy je mocno w kontekście Wielkiego Tygodnia - jaką wolność chce zaoferować Ci Chrystus? Czy chcesz takiej wolności? Inspiracją był tekst ks. J. Tischnera: „Nie ma wolności wśród kamieni, wód, deszczów i gradów, trzęsień ziemi i wichrów. Nie ma wolności w pięknym świecie motyli i w groźnych gniazdach węży. A u człowieka? Czy to nie paradoks, że człowieka nawiedza idea wolności? Skąd przychodzi? Jedni biją się o wolność, drudzy uciekają od wolności, ale wolność wciąż jest problemem. Czy wolność na tym świecie może być z tego świata? Ona jest przeciw naturze. Jeśli jednak Bóg jest wewnętrznie wolny, to wszystko ulega zmianie. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga człowiek musi nieść w sobie ten wiatr, który wieje we wnętrzu Trójcy Świętej”

Spis konspektów spotkań w grupach