„Poetycko mieszka człowiek” - Twoja codzienność - Twoje fascynacje

Czas powstania konspektów:

Jesień 2009 roku

Miejsce pierwszych rekolekcji:

Babice, diecezja gliwicka

Miejsce powstania konspektów:

Diecezja gliwicka

Grupa docelowa:

Rekolekcje otwarte dla ludzi od 13 do 23 roku życia

Opis rekolekcji:

Rekolekcje o pasji i codzienności. Oparte w całości na analogii do miasta - w którym są przestrzenie codzienne, związane z tzw. „szarym życiem” ale też takie, które budzą w nas zachwyt. Prowadziliśmy uczestników do myśli, że te dwie przestrzenie nie walczą z sobą lecz współistnieją i są wzajemnie zależne. Analogią liturgiczną jest procesja z darmi - gdzie to co codzienne staje się niezwykłe. Jest to jednak analogia podwójna, bo same dary są połączoną codziennością i świętowaniem - to woda i wino. Kluczem jest pokój między tymi dwoma wraz z zanoszeniem obu w ofierze Bogu. On uświęca to co jest codziennością i co jest fascynacją w ten sam sposób.

Spis konspektów spotkań w grupach