Podejmowanie decyzji

Czas powstania konspektów:
Wiosna 2009 roku
Miejsce pierwszych rekolekcji:
Babice, diecezja gliwicka
Miejsce powstania konspektów:
Diecezja gliwicka
Grupa docelowa:
Rekolekcje otwarte dla ludzi od 13 do 23 roku życia
Opis rekolekcji:
Diakonia rozeznała, że potrzebne są rekolekcje o rozeznawaniu swojej drogi życiowej. Uznaliśmy, że temat rozdzielimy na dwa etapy - rekolekcje „Czego szukam?” oraz „Podejmowanie decyzji”. Te rekolekcje koncentrowały się wokół odwagi do decydowania i umiejętności zaufania. Próbowaliśmy walczyć z pewnego rodzaju paraliżem, który wiele osób ogarnia, że boją się decydować, aby nie było źle. Powtarzanym często zdaniem było „Bóg błogosławi decyzjom”. Prowadziliśmy uczestników do zdania: wybrany to znaczy wartościowy. Rekolekcje podejmowały też walkę z źle rozumianym sformuowaniem „Bóg ma dla Ciebie wspaniały plan” jakoby każda nasza decyzja była zaplanowana, a my możemy jedynie wpisać sie w schemat od Boga lub popełnić fatalny błąd (tu pojawiało się proste porównanie: Bóg jest bardziej jak GPS niż kierowca :).

Spis konspektów spotkań w grupach