Odpowiedzialność za wspólnotę

Czas powstania konspektów:

Jesień 2005 roku

Miejsce pierwszych rekolekcji:

Miliardowice, archidiecezja katowicka

Miejsce powstania konspektów:

Archidiecezja katowicka

Grupa docelowa:

Oaza parafialna, od preoazy do formacji przed III st.

Opis rekolekcji:

Rekolekcje parafialne organizowane przez lokalną diakonie mające na celu integrację i zwiększenie świadomości odpowiedzialności za swoją wspólnotę. Rekolekcje powstały w ramach tradycyjnych wyjazdów integracyjnych wspólnoty. Powstał pomysł, aby pogłębić integracje przez dodanie jakiegoś wątku formacyjnego. Były to zatem (praktycznie) pierwsze rekolekcje weekendowe jakie zorganizowaliśmy - stąd tylko jedno spotkanie grupowe. Informacja zwrotna jaką wtedy otrzymaliśmy od naszych uczestników stała się dla nas motywacją do rozwinięcia tej formy.

Spis konspektów spotkań w grupach