Eucharystia

Czas powstania konspektów:
Jesień 2006 roku
Miejsce pierwszych rekolekcji:
Babice, diecezja gliwicka
Miejsce powstania konspektów:
Archidiecezja katowicka
Grupa docelowa:
Oaza parafialna, od preoazy do formacji przed III st.
Opis rekolekcji:
Temat rekolekcji zrodził się z obserwacji tendencji we wspólnocie lokalnej odnośnie frekwencji uczestników na Eucharystii poprzedzającej spotkania grupowe w piątek wieczorem. Dlatego podjeliśmy się próby pogłębienia tematu nie od strony liturgiczno-technicznej lecz w wymiarze wspólnotowym. To podyktowało trzy przestrzenie: Echarystia jako spotkanie, jako pokarm i zjednoczenie. Ważnym elementem przeżyciowym tych rekolekcji było przygotowywanie przez poszczególnej grupy własnoręcznie chleba. W ramach „pogodnego wieczoru” wyrabialiśmy ciasto, a w nocy każda grupa miała wyznaczony czas na wypieczenie chleba w czasie, którego odbywało się jedno ze spotkań grupowych. Uczestnicy dzięki temu zrozumieli prostotę tego pokarmu, a także kwestię „zaczynu”. W czasie niedzielnego śniadanie każda grupa łamała się swoim chlebem z innymi.

Spis konspektów spotkań w grupach