Czego szukam?

Czas powstania konspektów:

Jesień 2008 roku

Miejsce pierwszych rekolekcji:

Babice, diecezja gliwicka

Miejsce powstania konspektów:

Diecezja gliwicka

Grupa docelowa:

Rekolekcje otwarte dla ludzi od 13 do 23 roku życia

Opis rekolekcji:

Diakonia rozeznała, że potrzebne są rekolekcje o rozeznawaniu swojej drogi życiowej. Uznaliśmy, że temat rozdzielimy na dwa etapy - rekolekcje „Czego szukam?” oraz „Podejmowanie decyzji”. Zanim będziemy podejmować decyzje odnośnie naszego życia musimy wiedzieć pomiędzy czym mamy wybór, musimy się zastanowić czy widzimy wszystkie możliwości i potrafimy je dobrze odszukać - inaczej nasze podejmowanie decyzji będzie z definicji ułomne. Te rekolekcje koncentrują się wokół tematu wartości poszukiwania samego w sobie, próbują przekonać uczestników, że nie tylko cel lecz sama podróż jest wartością. Ich celem jest odszukiwanie prawdziwych motywacji i intencji stojących za naszymi wyborami. Ostatecznie otwiera perspektywę, że jesteśmy ludźmi, którzy zawsze czegoś szukać będą, bo póki co „widzimy niejasno, jakby w zwierciadle” - nie jest zatem niczym złym jeśli szukamy, nie zawsze także będziemy znajdywać.

Spis konspektów spotkań w grupach