Bo jak śmierć potężna jest miłość

Czas powstania konspektów:
Wiosna 2008 roku
Miejsce pierwszych rekolekcji:
Babice, diecezja gliwicka
Miejsce powstania konspektów:
Archidiecezja katowicka
Grupa docelowa:
Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonie + osoby zaproszone
Opis rekolekcji:
Rekolekcje zorganizowane jako odpowiedź na informacje zwrotną z ankiet poprzednich wyjazdów, aby zorganizować rekolekcje o miłości. Diakonia postanowiła podjąć ten temat mimo jego bardzo ogólnego charakteru. Jednym z naszych podstawowych założeń było niedopuszczenie do „pływania po temacie” - stąd oparcie się w całości o księgę „Pieśni nad Pieśniami” jako gwarant, że rekolekcje będą posiadały jasną oś. Możliwość wielopłaszczyznowej interpretacji tej księgi pozwoliła nam w naturalny sposób dostosować treści do wieku uczestników w danej małej grupie (w grupach młodszych np nie było rozwiniętej interpteacji naturalistycznej). Rekolekcje te są w zasadzie pracowaniem na procesie dlatego, że nie byliśmy w stanie przewidzieć w jaki sposób poprowadzi nas księga w kontekście życiowym naszych uczestników.

Spis konspektów spotkań w grupach